W marzec przewidziane są dwa posiedzenia Sejmu. Najbliższe obrady już w przyszłym tygodniu. Będzie to 7. posiedzenie Sejmu X kadencji, które zaplanowane jest na 6, 7, i 8 marca 2024 r. Co będzie się działo w przyszłym tygodniu na Wiejskiej? Czym zajmą się posłowie w marcu?

Kiedy odbędą się marcowe obrady Sejmu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP wynika, że w marcu przewidziano tylko dwa sejmowe posiedzenia. Pierwsze z nich, czyli 7. posiedzenie Sejmu X kadencji będzie 6, 7 i 8 marca. Drugie marcowe posiedzenie zaplanowano dopiero w drugiej połowie miesiąca, posłowie spotkają się bowiem 20, 21 i 22 marca 2024 r.

7. posiedzenie Sejmu: Cztery projekty ustaw

Jak wynika z zamieszczonego na stronie Sejm RP planu obrad, 7. posiedzenie Sejmu X kadencji zaplanowane jest na przyszły tydzień. Posłowie będą obradować trzy dni. Posiedzenia odbędą się 6, 7 i 8 marca 2024 r. Początek obrad przewidziano na środę, 6 marca na godzinę 10:00. Posłowie zajmą się aż czterema projektami ustaw.

Jaki jest plan 7. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

Porządek obrad 7. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia się następująco:

  • pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 219) – uzasadnia Minister Sprawiedliwości,
  • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 208) – uzasadnia poseł Marek Sawicki,
  • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 209) – uzasadnia poseł Anita Kucharska-Dziedzic,
  • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druk nr 210) – uzasadnia poseł Anna Gembicka,
  • informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej (druki nr 84 i 147) – wystąpienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz posła Grzegorza Rusieckiego,
  • informacja Rządu dotycząca możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego przez Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Właściwego do Spraw Europejskich, polegająca na zaniechaniu urzędniczym, które doprowadziło do bezpowrotnej utraty przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 4,7 mld euro,
  • pytania i informacje w sprawach bieżących.

O kolejności rozpatrywania punktów porządku dziennego zadecyduje, bezpośrednio przed posiedzeniem, Marszałek Sejmu w konsultacji z Konwentem Seniorów.

Czym jeszcze zajmą się posłowie podczas 7. posiedzenia Sejmu?

Jak wynika z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP, porządek dzienny 7. posiedzenia Sejmu może być uzupełniony o:

  • Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe (druki nr 201),
  • Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, podpisanego w Paryżu dnia 19 listopada 1990 r. (druki nr 204).

Gdzie można oglądać sejmowe obrady?

Wszystkie transmisje posiedzeń z Wiejskiej można śledzić na sejmowym kanale YouTube. Obrady Sejmu X kadencji wzbudzają coraz więcej społecznych emocji. Stały się hitem serwisu YouTube i na żywo ogląda je każdorazowo nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Liczba subskrybentów oficjalnego kanału Sejmu na YouTube wynosiła na początku grudnia zeszłego roku 398 tys. Już w styczniu 2024 r. przekroczyła 700 tys., a aktualnie wynosi 743 tys. osób.