Pracujemy na rzecz przedstawienia koncepcji Radzie Ministrów i zgodnie z zarządzaniem do 31 marca tego roku przedstawimy pierwszy raport. Na dzisiejszym posiedzeniu zespołu podzieliliśmy się zadaniami - przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po pierwszym posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszu Kościelnego. Obecnie z funduszu korzystają wszystkie działające legalnie w Polsce związki wyznaniowe, także te, które nie działały na terytorium Polski w 1950 r. i nie utraciły wówczas żadnych nieruchomości. Tych związków wyznaniowych jest 185.

Odbyło się pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszu Kościelnego, któremu przewodniczy wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz o pracach zespołu

"Rozpoczęliśmy prace w zespole, który powołany został na mocy zarządzenia pana premiera Tuska. W zespole są ministrowie odpowiedzialni, z jednej strony nadzorujący dzisiaj Fundusz Kościelny, jak pan minister Kierwiński, ale też ministrowie właściwi do spraw zabezpieczenia społecznego" - przypomniał podczas konferencji wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Pracujemy na rzecz przedstawienia koncepcji Radzie Ministrów i zgodnie z zarządzaniem do 31 marca tego roku przedstawimy pierwszy raport. Na dzisiejszym posiedzeniu zespołu podzieliliśmy się zadaniami" - przekazał.

Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że każdy z członków zespołu ma przedstawić propozycję koncepcji odpisu podatkowego. Jak przypomniał, kiedyś taka propozycja była procedowana, jednak prace nad nią przetrwano.

Fundusz Kościelny

Fundusz Kościelny powstał na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego. Według pierwotnych założeń miał być formą rekompensaty dla Kościołów i innych związków wyznaniowych za przejęte od nich przez państwo nieruchomości ziemskie. Z przejętych nieruchomości miała zostać utworzona masa majątkowa, z której dochód miał być dzielony między Kościoły, proporcjonalnie do wielkości zabranych nieruchomości.

Związki wyznaniowe w Polsce

Obecnie z Funduszu Kościelnego korzystają wszystkie działające legalnie w Polsce związki wyznaniowe, także te, które nie działały na terytorium Polski w 1950 r. i nie utraciły wówczas żadnych nieruchomości. Tych związków wyznaniowych jest 185.

W latach 2012-2013 trwały prace, które skończyły się przygotowaniem roboczego projektu i umowy między Konferencją Episkopatu Polski a rządem RP. Projekt został przedstawiony do konsultacji społecznych. Po czym prace przerwano i ich nie wznowiono.