Na stronie Prokuratury Krajowej pojawiło się oświadczenie Dariusza Barskiego. Wskazał, że nie kierował do prokuratora generalnego wniosków o powołanie między innymi: Andrzeja Janeckiego, Marka Jamrogowicza, Anny Adamiak. W jego ocenie nominacje są bezskuteczne.

Przypomnijmy: 26 stycznia tego roku Ministerstwo Sprawiedliwości podało w mediach społecznościowych, że "wykonano pierwszy krok na drodze przywracania godności prokuratorom Prokuratury Generalnej, którzy w 2016 roku zostali zdegradowani przez Zbigniewa Ziobro do jednostek niższego szczebla". Wówczas, jak przypomina resort, zdegradowano łącznie 124 prokuratorów.

Prokurator Generalny powołał na stanowiska prokuratorów Prokuratury Krajowej następujące osoby:

  • Annę Adamiak – prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie,
  • Andrzeja Janeckiego – prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola,
  • Artura Kassyka – prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie,
  • Krzysztofa Karsznickiego – prokuratora Prokuratury Regionalnej w Łodzi,
  • Marka Jamrogowicza – prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie,
  • Marzenę Kowalską – prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

W komunikacie wskazano, że działania zmierzające do przywrócenia honoru i godności zdegradowanych prokuratorów "będą kontynuowane".

Odpowiedź Dariusza Barskiego

"Oświadczam, że nie kierowałem do Prokuratora Generalnego wniosków o powołanie na stanowiska prokuratorów Prokuratury Krajowej prokuratorów: Andrzeja Janeckiego, Marka Jamrogowicza, Anny Adamiak i innych wymienionych w dzisiejszym komunikacie Prokuratora Generalnego" - przekazał Dariusz Barski, I zastpca prokuratora generalnego i prokurator krajowy.

Wskazał, że wspomniane nominacje są bezskuteczne z uwagi na brak wniosku uprawnionego w tym względzie organu, którym jest prokurator krajowy.

"Jednocześnie apeluję do prokuratorów wykonujących czynności w Prokuraturze Krajowej i innych prokuraturach wszystkich szczebli oraz urzędników prokuratury o przestrzeganie obowiązującego prawa" - czytamy w oświadczeniu.