Nowa szefowa MKiS Paulina Hennig-Kloska: “Przygotowanie strategii dojścia Polski do neutralności klimatycznej z określeniem ram czasowych i źródłami finansowania będzie jednym z naszych zadań”.

Neutralność klimatyczna, ale najpierw audyty

Paulina Hennig-Kloska została w środę powołana przez Prezydenta RP na stanowisko minister klimatu i środowiska. Nowa szefowa MKiŚ podczas briefingu w siedzibie resortu przekazała dziennikarzom informacje na temat działań jakie zamierza podjąć w bliskiej i dalszej perspektywie.

Hennig-Kloska poinformowała, że jednym z pierwszych zadań będzie analiza "różnych decyzji, które zostały podjęte po 15 października (dniu wyborów), pod presją już też niekiedy zapewne zmiany władzy". Dodała, że weryfikowane będą również rozpisane konkursy. "Pilnie na pewno musimy zrobić przegląd programu reform realizowanych przez NFOŚiGW, który w naszej ocenie, patrząc z zewnątrz działa przeciętnie efektywnie" - powiedziała.

Zmiany w polityce klimatycznej i energetycznej

Nowa minister dodała, że w "dalszej perspektywie" przygotowane mają zostać trzy strategiczne dokumenty. Pierwszy to aktualizacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040); drugi to strategia dla ciepłownictwa; trzeci z kolei ma dotyczyć dojścia Polski do celu neutralności klimatycznej z określeniem ram czasowych i źródłami finansowania.

Hennig-Kloska poinformowała także, że wiceministrami klimatu i środowiska mieliby zostać: Anita Sowińska, Miłosz Motyka, Mikołaj Dorożała i Urszula Zielińska.