W czwartek w Sądzie Najwyższym do godz. 15.30 odnotowano 12 protestów odnoszących się do wyborów parlamentarnych oraz 5 protestów przeciwko ważności referendum - poinformowało PAP w czwartek po południu biuro prasowe Sądu Najwyższego. Termin na wnoszenie protestów upływa 25 października br.

W środę wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano w środę wieczorem obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów parlamentarnych oraz o wynikach głosowania i wyniku referendum ogólnokrajowego. Tym samym zaczął biec termin do wnoszenia protestów przeciwko ważności wyborów do Sejmu i Senatu i protestów przeciwko ważności referendum.

Biuro prasowe SN przekazało PAP, że w czwartek do godz. 15.30 odnotowano wpłynięcie 17 protestów - 12 odnoszących się do wyborów parlamentarnych oraz 5 w sprawie referendum.

Jak wynika z przepisów, protesty wyborcze i referendalne wnosi się do SN na piśmie w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów i referendum przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw.

Głównym ze sposobów wniesienia protestu jest bezpośrednie złożenie go w Sądzie Najwyższym przy pl. Krasińskich 2/4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16. Na czas składania protestów Sąd Najwyższy wprowadził specjalne udogodnienia - protesty przyjmowane są przy wyznaczonym stanowisku, w budynku są odpowiednie oznaczenia dla osób chcących taki protest złożyć.

Po rozpoznaniu wszystkich protestów wyborczych SN rozstrzyga o ważności wyborów i referendum. Uchwałę w sprawie ważności wyborów SN wydaje nie później niż 90 dniu po dniu wyborów, na posiedzeniu jawnym. Z kolei uchwała w sprawie ważności referendum wydawana jest przez SN nie później niż w 60. dniu od ogłoszenia wyniku referendum. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ par/