Orlen Południe - spółka z Grupy Orlen - uruchomił w rafinerii w Trzebini instalację do wytwarzania biokomponentów z olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych (UCO FAME). Instalacja o wartości 127,5 mln zł będzie produkować 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7 tys. ton gliceryny technicznej rocznie.

"Wraz z uruchomieniem tej inwestycji rafineria w Trzebini zwiększa produkcję biodiesla do 300 tys. ton rocznie. Grupa Orlen inwestuje w najnowsze rozwiązania i technologie, które pozwolą na dynamiczny rozwój produkcji ekologicznych paliw alternatywnych. Do ich produkcji będą wykorzystywane surowce niespożywcze, w tym odpady, co wpisuje się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Pierwszą taką instalacją jest uruchomiona w Trzebini instalacja UCO FAME, pozwalająca wytwarzać biododatki paliwowe ze zużytych olejów spożywczych. Ta inwestycja to kolejny krok w transformacji Orlen Południe w nowoczesną biorafinerię i realizacja strategicznych celów Grupy Orlen. Do 2030 roku wykorzystanie biododatków w Grupie Orlen wzrośnie do ok. 3 mln ton rocznie i będzie istotnym obszarem biznesowym koncernu" - powiedział prezes Daniel Obajtek podczas uruchomienia instalacji.

Budowa instalacji do produkcji i destylacji UCO FAME rozpoczęła się w listopadzie 2021 roku. Generalnym wykonawcą była polska firma inżynierska AB Industry. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 127,5 mln zł.

Instalacja będzie produkować 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7 tys. ton gliceryny technicznej rocznie. Do produkcji wykorzystywać będzie 30 tys. ton surowca w postaci olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych. Surowce te są odpadem pochodzącym z przetwórstwa spożywczego. Ponowne wykorzystanie ich w produkcji biopaliw będzie miało korzystny wpływ na środowisko naturalne i będzie realizować założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Estry wyprodukowane w instalacji UCO FAME wykazują o 83% mniejszą emisyjność w porównaniu do tradycyjnego oleju napędowego.

Estry drugiej generacji produkowane w Trzebini zostaną wykorzystane jako dodatek do oleju napędowego. Gliceryna techniczna, powstająca przy okazji produkcji estrów, będzie mogła być wykorzystywana w Trzebini do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego.

Orlen Południe to jeden z wiodących producentów biopaliw i biokomponentów. W 2021 r. w zakładzie w Trzebini spółka uruchomiła pierwszą w Polsce i największą w Europie instalację do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)