O poszanowanie godności każdego człowieka i podejmowanie wyłącznie działań zgodnych z prawem, tak, aby przeprowadzane wybory gwarantowały rzeczywistą realizację konstytucyjnych praw wyborczych obywateli zaapelowała we wtorek Państwowa Komisja Wyborcza.

PKW zwróciła uwagę w komunikacie, opublikowanym na swej stronie, że w związku z wyborami do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowym - zarządzonymi na 15 października 2023 r. - obecnie trwa najbardziej intensywny okres kampanii wyborczej.

"Naturalne w tej sytuacji emocje i oczekiwania stają się coraz wyraźniejsze i są artykułowane coraz częściej i głośniej. Wśród wielu wydarzeń, będących potwierdzeniem głębokiej troski Polek i Polaków o przyszłość naszego kraju, mają też miejsce zdarzenia budzące niepokój, w tym także nieakceptowane przejawy agresji słownej i siłowej wobec innych" - wskazała PKW.

Państwowa Komisja Wyborcza powtórzyła słowa zawarte w informacji z 9 kwietnia 2020 r., w której podkreślała, że „wybory to moment, w którym suweren może się wypowiedzieć i zdecydować, w czyje ręce powierzy swoje losy. Jednak w demokratycznym państwie wybory to nie tylko głosowanie, to skomplikowany mechanizm, w którym uczestniczą zarówno wyborcy, kandydaci, jak i organy administracji publicznej organizujące proces wyborczy".

PKW podkreśliła, że "proces ten, z uwagi na swoje znaczenie i złożony kształt, musi opierać się na jasnych i jednoznacznych normach wyprowadzanych wprost z Konstytucji, a obowiązujące w państwie przepisy muszą zagwarantować, że reguły rywalizacji politycznej będą jasne i równe dla wszystkich, a wynik wyborów będzie urzeczywistniał wolę narodu”.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się z apelem do komitetów wyborczych, przedstawicieli organów administracji publicznej, pracowników mediów i wszystkich wyborców "o poszanowanie godności każdego człowieka i podejmowanie wyłącznie działań zgodnych z prawem, tak aby przeprowadzane wybory gwarantowały rzeczywistą realizację konstytucyjnych praw wyborczych obywateli". (PAP)

Autorka: Agata Zbieg

agz/ sdd/