Zgłoszenie wierzytelności w stosunku do Getin Noble Bank, złożone po wyznaczonym terminie, będzie wiązało się z koniecznością poniesienia opłaty. Ale ci, którzy zgłosili wierzytelność w wyznaczonym terminie, mogą wniosek skorygować – wynika z przesłanych PAP wyjaśnień radcy prawnego Mateusza Paliana z Kancelarii Tatara i Wspólnicy.

W ostatni wtorek skończył się okres, kiedy klienci upadłego Getin Noble Banku mogli zgłaszać wierzytelności, jakie mają w stosunku do tego banku. Osoby, które w tym okresie złożyły wnioski, są zwolnione z konieczności ponoszenia kosztów ponoszenia postępowania upadłościowego. Ci, którzy spóźnili się ze zgłoszeniem, nadal mogą złożyć wniosek, ale muszą liczyć się z opłatą w wysokości nieco ponad 1,01 tys. zł.

Wskazuje na to art. 235 ust. 1 Prawa upadłościowego, który mówi, że wierzyciel który zgłosił wierzytelność po „upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy”.

Część osób, które zgłosiły wierzytelności, dokonały tego bez dołączenia wszystkich potrzebnych dokumentów. Jak wynika z wyjaśnień radcy prawnego Mateusza Paliana z Kancelarii Tatara i Wspólnicy, która współpracuje z syndykiem Getin Noble Banku Marcinem Kubiczkiem, prawo daje taką możliwość.

„W zgłoszeniu wierzytelności należy wskazać dokumenty i dowody potwierdzające zgłaszaną wierzytelność co do zasady i wysokości. Nie ma bezwzględnego wymogu dołączania wszystkich powołanych dokumentów. W praktyce wierzyciele zaznaczają, że wystąpili o dokument do banku i powołują ten fakt w treści zgłoszenia wierzytelności. Syndyk wyjaśniał, że nie ma obowiązku dołączania wszelkich dokumentów. W pierwszym rzędzie najlepiej dołączyć dokumenty indywidualizujące sytuację wierzyciela, takie jak wyroki, postanowienia, materialnoprawne oświadczenia woli, niż samą treść umowy kredytowej (można powołać się na jej numer w uzasadnieniu zgłoszenia wierzytelności)” – powiedział Mateusz Palian.

W przypadku, kiedy dokumentów brakuje, osoba zgłaszająca wierzytelności może je uzupełnić ewentualnie może zmienić jego treść.

„Wierzyciel może uzupełnić zgłoszenie wierzytelności lub korygować jego treść w późniejszym terminie, co nie wpływa negatywnie na skuteczność złożonego zgłoszenia wierzytelności. Zgodnie z art. 235 ust. 1 prawa upadłościowego, o tym, czy zgłoszenie wierzytelności jest wolne od opłat, decyduje wyłącznie data dokonania zgłoszenia wierzytelności w systemie teleinformatycznym KRZ” – wyjaśnił radca prawny.

Część osób może też otrzymać wezwanie od syndyka do uzupełnienia brakujących dokumentów. Ich uzyskanie w terminie może być trudne. Chodzi o to, że część zaświadczeń klienci muszą otrzymać w Getin Noble Banku, który ze względu na upadłość pracuje wolniej. Jednak zdaniem Mateusza Paliana, nie powinni się oni obawiać problemów.

„Treść art. 243 prawa upadłościowego wyklucza możliwość ponoszenia przez wierzyciela negatywnych konsekwencji nieprzedstawienia dokumentu, który rzeczywiście znajduje się w dyspozycji upadłego” – powiedział radca prawny.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez syndyka masy upadłości GNB Marcina Kubiczka, od ogłoszenia upadłości banku do do 22 sierpnia zostało zgłoszonych 27 tys. wierzytelności. Zdecydowaną większość z nich stanowią „frankowicze”.

Getin Noble Bank był bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. We wrześniu 2022 r. Bankowy Funduszu Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Powodem przymusowej restrukturyzacji były notowane przez GNB od 2016 r. nieprzerwane straty roczne, zaś w kwietniu 2022 r. bank informował o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością. Audyt wykazał też, że GNB miał ujemne kapitały własne. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ drag/