Wprowadzenie do systemu oświaty nowej placówki – branżowego centrum umiejętności (BCU), czyli zaawansowanej technologicznie placówki kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej dziedzinie zawodowej przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe i niektórych innych ustaw. We wtorek zajmie się nim Rada Ministrów.

Projektowana ustawa stanowi realizację kamieni milowych dla reformy "Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją", ujętej w KPO.

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że branżowe centra umiejętności będą angażowały poszczególne branże w rozwój umiejętności i wspierały współpracę między kształceniem zawodowym, w tym na poziomie szkolnictwa wyższego, a biznesem i pracodawcami.

"Celem zmian jest przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki i funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych przez wzmocnienie oraz konsolidację działań na rzecz rozwoju umiejętności i kwalifikacji w trzech obszarach (kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego i uczenia się przez całe życie), a tym samym rozwój szkolnictwa branżowego w Polsce" - wskazano.

Zmiany przewidziane w projektowanej ustawie umożliwią utworzenie ogólnopolskiej sieci BCU, które będą ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania, dostępnymi dla uczniów, studentów, pracowników branż i innych osób uczących się.

BCU będą prowadziły działania edukacyjne, szkoleniowe, integrujące edukację z biznesem i wspierające współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami, a także działania innowacyjne, rozwojowe, doradcze i promocyjne. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg

agz/ joz/