Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o konsumenckiej pożyczce lombardowej - podała w piątek kancelaria prezydenta. Ustawa określa m.in. na czym polega działalność lombardowa, a maksymalna wysokość odsetek została określona na 45 proc.

Ustawa określa zasady udzielania konsumenckich pożyczek lombardowych, za które uznaje się umowy, na podstawie których przedsiębiorca zobowiązuje się oddać do dyspozycji konsumenta środki pieniężne, a konsument zobowiązuje się do spłaty pożyczki w oznaczonym terminie wraz z odsetkami i pozaodsetkowymi kosztami, oraz do ustanowienia zabezpieczenia lombardowego.

Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej ustalana będzie zgodnie z określonym w ustawie wzorem, analogicznym do stosowanego w ustawie o kredycie konsumenckim dla pożyczek zawieranych na okres dłuższy niż 30 dni, przy czym koszty te nigdy nie będą mogły przekroczyć 45 proc. kwoty pożyczki.

W przypadku wcześniejszej spłaty kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej całkowity koszt tej pożyczki ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu. W przypadku braku zapłaty przez konsumenta całości lub części całkowitej kwoty do spłaty w wymaganym terminie przedmiot zabezpieczenia lombardowego stanie się, co do zasady, własnością przedsiębiorcy wykonującego działalność lombardową.

Naruszenie przepisów o maksymalnej wysokości odsetek oraz pozaodsetkowych kosztów umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej skutkować będzie zwolnieniem konsumenta z obowiązku zapłaty takich odsetek i kosztów.

Ustawa narzuca przedsiębiorcom prowadzącym działalność w tym zakresie konieczność przyjęcia formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej, ustala także minimalne wymagania kapitałowe w wysokości 50 tys. zł. Poza tym ustawa narzuca konieczność dokonania wpisu przez takiego przedsiębiorcę do rejestru, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Oznaczenia „lombard” w firmie spółki lub w reklamie będzie mógł używać wyłącznie przedsiębiorca, który wykonuje działalność lombardową.

Kontrolę nad przestrzeganiem przepisów ustawy przez przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową będzie wykonywała Inspekcja Handlowa.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.(PAP)

wkr/ drag/