Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej ponownie trafił do sejmowej komisji po tym, jak w drugim czytaniu złożono do niego poprawki. Regulacja przewiduje m.in. zastąpienie mieszkań chronionych na wspomagane i treningowe oraz wprowadzenie usług sąsiedzkich dla seniorów.

Sejm debatował w środę nad przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projektem ustawy o pomocy społecznej.

Leszek Dobrzyński (PiS) wskazywał, że mieszkania wspomagane i treningowe stanowią ważne element procesu usamodzielniania się ich mieszkańców.

"To jest bardzo pożyteczna instytucja. Jako rodzic zastępczy mam tutaj własne doświadczenie, kilkoro moich wychowanków właśnie przez takie mieszkania chronione przeszło" – powiedział Dobrzyński.

Poseł PiS zapowiedział złożenie poprawek, które zwiększą zasiłek stały z pomocy społecznej. "Zasiłek stały w przypadku osób samotnych wynosi obecnie 719 zł. Poprawka powiększa tę kwotę do 1000 zł. Jeśli chodzi o osoby w rodzinie, to zasiłek zostanie zwiększony z 600 zł do 780 zł. Zostanie również zwiększona kwota minimalna z 30 zł do 100 zł miesięcznie" – przekazał poseł PiS.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Kozłowska oceniła, że zmiany są spóźnione, a sam projekt zawiera wiele braków. Wskazała m.in. na potrzebę zniesienia opłat za pobyt krótkoterminowy dzienny w DPS-ach, rozszerzenie grona uprawnionych do mieszkań treningowych i wspomaganych i dodatkowe wsparcie finansowe dla samorządów na zapewnienie tego wsparcia. Posłanka złożyła poprawki w tym zakresie.

Rafał Adamczyk z Lewicy wskazywał, że regulacja odpowiada na postulaty zgłaszane przez środowiska osób z niepełnosprawnościami w zakresie mieszkań wspomaganych i treningowych. Poseł zapowiedział złożenie poprawki, która rozszerza grupę uprawnionych do tego wsparcia.

Wątpliwości Lewicy budzi zobowiązanie mieszkańca do przestrzegania regulaminu mieszkania w przypadku mieszkania wspieranego o charakterze długoterminowym. Zdaniem posła Adamczyka narusza to zasadę gwarantującą osobie z niepełnosprawnościami równość z innymi osobami. W imieniu Lewicy poseł złożył poprawki.

Bożena Żelazowska (PSL) podkreśliła, że rozwiązania idą w dobrym kierunku, choć propozycje nie są wystarczające. Poinformowała, że klub poprze proponowane zmiany.

Zdaniem Mirosława Suchonia (koło Polska 2050) należy docenić to, że projekt wychodzi na przeciw wielu postulatom środowisk osób z niepełnosprawnościami. Zaznaczył jednocześnie, że w projekcie nie uwzględniono części uwag skierowanych do MRiPS przez Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Poseł zwrócił uwagę, że federacja poddaje w wątpliwość rozdzielenie mieszkań chronionych na wspomagane i treningowe, uznając to jako niepotrzebnie komplikujące i utrudniające.

Poseł zapowiedział jednocześnie poparcie dla noweli, gdyż stanowi ona "mały krok w dobrym kierunku".

"Jeżeli rozmawiamy o wsparciu poprzez pomoc społeczną, to musimy mówić o trzech jednostkach: państwo, samorząd oraz organizacje pozarządowe" – podkreślił wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Jak mówił, także do samorządów należy kierować pytania o wynagrodzenia dla pracowników pomocy społecznej.

Zapewnił, że projekt był szeroko konsultowany i większość organizacji społecznych zaakceptowała te propozycje.

W związku ze zgłoszonymi poprawkami projektem ponownie zajmie się Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, której posiedzenie zaplanowano na godz. 17.00.

W projekcie MRiPS zostały wprowadzone nowe usługi w pomocy społecznej – usługi sąsiedzkie. Wsparcie skierowane będzie głównie dla osób starszych, które potrzebują np. pomocy przy zrobieniu zakupów czy sprzątaniu mieszkania, a jeszcze nie wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych, które świadczą profesjonalne opiekunki.

Zgodnie z projektem domy pomocy społecznej będą mogły świadczyć usługi opieki krótkoterminowej (w formie całodobowej lub dziennej) osobom, które w nich nie zamieszkują. Rozwiązanie to ma odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób zależnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Ponadto projekt zastępuje mieszkania chronione mieszkaniami treningowymi i wspomaganymi.

Według regulacji kierownicy lub dyrektorzy domów pomocy społecznej i podmioty prowadzące placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, będą musiały prowadzić rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych. Chodzi o zdarzenia dotyczące mieszkańców domu lub osób przebywających w placówce, które związane są z zagrożeniem ich życia lub zdrowia.

Według zapisów projektu osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności (w tym w systemie dozoru elektronicznego) oraz osoby tymczasowo aresztowane, będą mogły korzystać ze świadczenia pomocy społecznej, jakim jest praca socjalna. Rozwiązanie to będzie dotyczyło ostatniego okresu pobytu w zakładzie.

Projekt zakłada też, że pracownik socjalny, który jest zatrudniony w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i został pokrzywdzony przestępstwem, polegającym na naruszeniu nietykalności, czynnej napaści i znieważeniu funkcjonariusza publicznego – w związku z wykonywaniem czynności służbowych – będzie miał przyznaną bezpłatną ochronę prawną w postępowaniu karnym.

Rząd chce, by zmiany weszły w życie od 1 stycznia 2024 r.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/