Polskie prawo jest jednoznaczne. Aborcja jest dopuszczalna, kiedy istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety. Życie i zdrowie kobiety jest najważniejsze – powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu był pytany na konferencji prasowej o śmierć 33-letniej kobiety, pani Doroty z Bochni, która w piątym miesiącu ciąży trafiła do szpitala w Nowym Targu, gdzie zmarła z powodu wstrząsu septycznego. Z dokumentacji medycznej wynika, że kilka godzin wcześniej USG wykazało obumarcie płodu. Premiera zapytano, czy potrzebne są dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa dla kobiet, oprócz wytycznych.

"Chcę złożyć najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie pani Doroty w związku z tym, co się stało. To coś niezwykle smutnego. Nie przesądzam i nie przesądzajmy dzisiaj jakichkolwiek przyczyn, one są badane i mam nadzieję, że bardzo szybko zostaną zbadana i przekazane opinii publicznej" – powiedział. Zaapelował, by nie dokładać cierpienia rodzinie poprzez upolitycznianie tego, co się stało.

Szef rządu zaakcentował, że gdy życie lub zdrowie kobiety jest zagrożone, to polskie prawo nie pozostawia wątpliwości, że należy ratować życie i zdrowie kobiety.

"Aborcja nie jest nigdy łatwym wyborem, ale czasami jest po prostu koniecznością i prawo polskie jest tutaj jednoznaczne. Aborcja jest dopuszczalna we wszystkich przypadkach, kiedy tylko istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety. Ono musi być ratowane. Życie i zdrowie kobiety jest najważniejsze" – podkreślił szef rządu.

Dodał, że jeśli jakiekolwiek dodatkowe wytyczne są potrzebne, to zostaną wydane.

"Bardzo proszę, żeby nikt nie zasłaniał się brakiem wytycznych czy jakimiś obawami. Aborcja jest w Polsce dopuszczalna w sytuacji, kiedy zagrożone jest życie i zdrowie kobiety. Polskie prawo jest jednoznaczne" – zaznaczył premier.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano w poniedziałek zarządzenie o powołaniu zespołu do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży.

Powołanie tego gremium szef MZ Adam Niedzielski zapowiedział wcześniej podczas konferencji prasowej.

Minister wskazywał, że każda kobieta w Polsce w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ma prawo do przerwania ciąży. Te dwa warunki – jak mówił – powinny być traktowane rozłącznie. Zdrowie jest szeroko definiowane. Chodzi zarówno o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Powołanie zespołu ds. opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z przerywaniem ciąży to – jak mówił minister – kolejny krok, aby lepiej zadbać o bezpieczeństwo pacjentek.

Do zadań zespołu – jak zapisano w zarządzeniu – należy opracowanie wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z przerywaniem ciąży. Chodzi w szczególności o sposób oceny i potwierdzania przesłanek dopuszczalności przerwania ciąży; o przesłanki konieczności zlecenia dodatkowych konsultacji medycznych, mających na celu określenie stanu zdrowia ciężarnej; o sposób postępowania z ciężarną w przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia jej życia lub zdrowia, a także o materiały szkoleniowe dla pracowników medycznych oddziałów ginekologiczno-położniczych.

Zgodnie z zarządzeniem w składzie zespołu znaleźli się m.in. konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii; konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii; konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii; konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii; kierownik Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; kierownik Zakładu Szkolenia Biegłych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zastępca dyrektora Departamentu Postępowań Wyjaśniających Biura Rzecznika Praw Pacjenta i zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia.

Zgodnie z prawem dokonanie aborcji w Polsce jest możliwe w dwóch przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo). (PAP)

Autorzy: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Rafał Białkowski

ktl/ rbk/ joz/