Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, który wprowadza możliwość zakupu przez Agencję sprzętu na wyposażenie Sił Zbrojnych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Rząd chce umożliwić Agencji Mienia Wojskowego (AMW) efektywniejszą realizację zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Nowe przepisy umożliwią zakup przez Agencję sprzętu wojskowego i usług z przeznaczeniem na wyposażenie Sił Zbrojnych RP" - czytamy w komunikacie.

AMW będzie mogła także prowadzić inwestycje na terenach wojskowych. Zaproponowane rozwiązania pozwolą ponadto na uatrakcyjnienie zasad pełnienia zawodowej służby wojskowej, a w konsekwencji ułatwią zwiększenie liczebności polskiej armii, wskazano także.

Projekt zakłada, że Agencja Mienia Wojskowego będzie mogła kupować sprzęt wojskowy i usługi z przeznaczeniem na wyposażenie Sił Zbrojnych RP.

Nowe przepisy wyraźnie oddzielają możliwość prowadzenia przez AMW działalności gospodarczej, wynikającej z potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa, od zadań dotyczących gospodarowania i obrotu mieniem, realizowanych przez Agencję. Wyeliminuje to wątpliwości związane z charakterem czynności, które podejmuje Agencja w ramach gospodarki nieruchomościami. Dotyczy to także statusu samej Agencji w obrocie prawnym, jako podatnika podatku od nieruchomości.

Agencja Mienia Wojskowego będzie mogła prowadzić inwestycje na terenach wojskowych przy pomocy spółek i towarzystw budownictwa społecznego, utworzonych przez Agencję. Będzie mogła także partycypować w kosztach budowanych w ten sposób lokali mieszkalnych.

Rozwiązanie pozwoli AMW pozyskiwać mieszkania w celu zakwaterowania żołnierzy zawodowych.

Rozszerzony zostanie katalog osób, które będą uprawione do odpłatnego zakwaterowania w internatach albo kwaterach internatowych.

Projekt zakłada wprowadzenie rozwiązań, które mają uatrakcyjnić zasady pełnienia zawodowej służby wojskowej:

- ograniczony zostanie wzrost opłat za lokale mieszkalne zajmowane m.in. przez żołnierzy, emerytów i rencistów wojskowych czy wdowy po żołnierzach.

- przy ustalaniu współczynnika świadczenia mieszkaniowego będzie możliwość uwzględnienia dodatkowo szczególnego znaczenia garnizonu dla obronności kraju.

- żołnierzom, którzy są uprawnieni do bezpłatnego zakwaterowania w internacie lub kwaterze internatowej, nie będą naliczane opłaty za tzw. nadmetraż (do czasu wskazania miejsca zgodnego z przysługującymi uprawnieniami).

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(ISBnews)