- Rząd spodziewa się, że projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (tzw. 14. emerytura) zostanie przyjęty na najbliższym posiedzeniu Sejmu, planowanym w tym tygodniu, wynika z wypowiedzi rzecznika rządu Piotra Mullera.

Projekt, który zakłada wypłatę tzw. 14. emerytury jako świadczenia stałego został przyjęty przez rząd w ubiegłym tygodniu i skierowany do Sejmu.

"Liczymy na to, że jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu uda się przeprocedować ten projekt, przynajmniej w pierwszych pracach parlamentarnych" - powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

Projekt zakłada, że uprawnionym przysługiwać ma kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:

- kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł;

- kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2,9 tys. zł, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

Decyzje o przyznaniu kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to będą wypłacać właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje o przyznaniu wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty 14. emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Od kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego pobierana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jak zapowiadał dzisiaj wiceminister finansów Artur Soboń, świadczenie ma być wypłacane, podobnie jak w latach poprzednich, na przełomie sierpnia i września.

Dotychczas świadczenie to było wypłacane dwukrotnie: w 2021 i 2022 r.

(ISBnews)