4 maja rozpoczęła się matura 2023. Absolwenci liceów i techników pisali dziś egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tuż po 14.00 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze z polskiego. Już kilka minut później będziecie je mogli znaleźć na portalu Gazety Prawnej.

Pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym jest jednym z kilku obowiązkowych, do których musi podejść każdy maturzysta, by zdać maturę 2023. Absolwenci liceów i techników przystąpili do niego dziś o godz. 9.00. W formule 2023 egzamin z polskiego trwał 240 minut, a w formule 2015 – 170.

Matura 2023 z polskiego: Gdzie szukać arkuszy CKE?

Jak co roku w czasie sesji głównej matury tuż po godzinie 14.00 CKE opublikuje arkusze z porannego egzaminu. Będziemy mogli przekonać się, z jakimi zadaniami musieli zmierzyć się maturzyści oraz jakie były tematy wypracowania.

Jeśli będziecie chcieli sprawdzić arkusze CKE z polskiego, to zapraszamy do portalu Gazety Prawnej. Jak tylko CKE ujawni dzisiejsze zadania, będziecie mogli je znaleźć także u nas. Opublikujemy arkusze CKE z formuły 2023 oraz 2015.

Matura 2023: Język polski wśród egzaminów obowiązkowych

Przypomnijmy, że pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym to jeden z sześciu, które muszą zaliczyć uczniowie, by zdać maturę 2023. Muszą uzyskać z niego minimum 30 proc. punktów. Oprócz tego maturzyści obowiązkowo muszą przystąpić jeszcze do:

  • pisemnego egzaminu z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym 
  • pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym
  • pisemnego egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym
  • ustnego egzaminu z języka polskiego bez ustalonego poziomu
  • ustnego egzaminu z wybranego języka obcego bez ustalonego poziomu

W prawie wszystkich tych egzaminach próg zdawalności wyznaczono na minimum 30 proc. punktów. Wyjątkiem jest jedynie egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku wystarczy, że maturzysta do niego przystąpi, a zostanie on zaliczony.

Matura 2023: Co po egzaminie z polskiego?

Do kolejnego egzaminu obowiązkowego w ramach matury 2023 zdający przystąpią już jutro – czyli 5 maja. Będzie to wybrany język obcy nowożytny. Podobnie jak w poprzednich latach najwięcej osób zdecydowało się na przystąpienie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Odbędzie się on o godzinie 9.00. Później natomiast przyjdzie kolej na pozostałe języki:

Język francuski (poziom podstawowy), godz. 14:00

Język hiszpański (poziom podstawowy), godz. 14:00

Język niemiecki (poziom podstawowy), godz. 14:00

Język rosyjski (poziom podstawowy), godz. 14:00

Język włoski (poziom podstawowy), godz. 14:00

Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym potrwa 120 minut – tyle samo w formule 2015 i 2023.