Matura z polskiego już za nami. Ponad 270 tysięcy absolwentów liceów i techników przystąpiło do pisemnego egzaminu z języka polskiego dziś o godz. 9.00. Co było na maturze z polskiego? Arkusze znajdziecie w tym artykule.

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym była pierwszym egzaminem w sesji głównej matury 2023. Przystąpiło do niej ponad 270 tys. absolwentów liceów i techników.

Matura z polskiego w dwóch formułach

Matura z polskiego odbyła się w dwóch formułach – 2015 i 2023. Do pierwszej z nich, czyli tzw. „starej matury”, przystąpiło około 114 tysięcy osób. To absolwenci 4-letnich techników, uczący się według starej podstawy programowej oraz absolwenci szkół branżowych II stopnia.

Natomiast do matury z polskiego w formule 2023 przystąpiło około 158 tys. absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego.

Matura: Arkusze CKE z języka polskiego

Już wiemy, z jakimi zadaniami i tematami wypracowania musieli zmierzyć się tegoroczni maturzyści. CKE opublikowało arkusze egzaminacyjne z polskiego ze starej i nowej formuły.

Arkusze maturalne znajdziecie poniżej w tym artykule. Po kliknięciu w odpowiednie linki można sprawdzić, która matura – w formule 2015 czy 2023 – była trudniejsza.

Arkusze CKE z polskiego: Formuła 2023

TUTAJ ZNAJDZIESZ ARKUSZ CKE Z JĘZYKA POLSKIEGO W FORMULE 2023

TEST

WYPRACOWANIE

A jak wyglądały arkusze w formule 2015?

Matura: Arkusze CKE z polskiego na poziomie podstawowym. Formuła 2015

TUTAJ ZNAJDZIESZ ARKUSZ CKE Z JĘZYKA POLSKIEGO W FORMULE 2015

TEST

WYPRACOWANIE

Sprawdźmy jeszcze jak wyglądał egzamin w tym roku.

Matura 2023 z polskiego w starej i nowej formule. Jak wyglądała?

Matura z polskiego w wersji 2023 trwała 240 minut, a do zdobycia było maksymalnie 60 punktów. Maturzyści otrzymali dwa arkusze: pierwszy podzielony na dwie części (język polski w użyciu i test historyczno-literacki), drugi z jedną częścią (wypracowanie). W ramach wypracowania do wyboru będą mieli dwa tematy, a praca musiała mieć minimum 300 wyrazów.

Natomiast w przypadku matury z polskiego w formule 2015 czas na rozwiązanie arkusza CKE był krótszy - 170 minut. Do zdobycia było maksymalnie 70 punktów, a egzamin składał się z dwóch części – tzw. czytania ze zrozumieniem i wypowiedzi pisemnej. W przypadku wypracowania do wyboru były trzy tematy.

Matura 2023: Czy były przecieki z polskiego?

Jak przed każdym egzaminem dojrzałości, także i w tym roku maturzyści do ostatnich chwil zastanawiali się, czy będą przecieki z matury z polskiego. W tym celu przeszukiwali między innymi portale społecznościowe.

Czy na maturze z polskiego 2023 doszło do przecieków? Jak zapewnił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, nie było takich incydentów.

- Nie mamy żadnych sygnałów o nieprawidłowościach ani sygnałów o alarmach bombowych, ani sygnałów o przeciekach. Wygląda na to, że pierwszy dzień rozpoczyna się spokojnie – powiedział przed rozpoczęciem egzaminu z polskiego Smolik.