Rząd chce, by osoby wykonujące pracę w blisko 40 zawodach mogły otrzymać wizę uprawniającą do pracy poza kolejnością, wynika z projektu rozporządzenia ministra spraw zagranicznych w sprawie przyjmowania poza kolejnością wniosków o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy.

W projekcie wskazano także branże, w przypadku których wnioski o powierzenie pracy cudzoziemcowi miałyby być rozpatrywane poza kolejnością.

Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji i uzgodnień.

"Projektowane rozporządzenie określi zawody, jak również rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, które będą uprawniały do procedowania w sprawie wydania wizy krajowej w celu wykonywania pracy […] poza kolejnością" - czytamy w uzasadnieniu.

Zawody, których przedstawiciele będą mogli ubiegać się o wizę poza kolejnością zostały ujęte w załączniku do rozporządzenia. Są to m.in.: lekarze specjaliści, pielęgniarki, asystenci i opiekunowie osób niepełnosprawnych. Kolejną grupą są analitycy systemów komputerowych, programiści aplikacji, projektanci i administratorzy baz danych, specjaliści ds. sieci komputerowych. W załączniku ujęto także inżynierów do spraw przemysłu i produkcji, techników budownictwa, elektryków, murarzy, ślusarzy, kierowców.

Wskazano także rodzaje działalności, w przypadku których wnioski o wydanie wizy do pracy będą mogły być rozpatrywane poza kolejnością. Jest to rolnictwo, działalność związana z zakwaterowaniem usługami gastronomicznymi, działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność usługowa w zakresie informacji.

(ISBnews)