W poniedziałek 27 lutego 2023 w siedzibie spółki w Katowicach pojawiło się dwóch rosyjskojęzycznych mężczyzn. Na spotkaniu z przedstawicielami kierownictwa firmy przedstawili dokumenty, z których wynikało, że oczekują sprzedaży spółki Famuru w Rosji za 100 tys. rubli, czyli ok. 1 tys. Euro i spółki w Kazachstanie za 45 tys. Euro. To ułamek wartości tych aktywów. Aktywa rosyjskiej spółki Famuru są wyceniane na ok. 60 mln zł, w przypadku spółki w Kazachstanie – na ok. 10 mln zł.

Rosjanie mieli ze sobą teczkę z wcześniej przygotowaną umową sprzedaży. Na jej podpisanie dali zarządowi Famuru czas do godz. 18 tego samego dnia. W przeciwnym razie mieli ujawnić informacje, które miały skompromitować spółkę. Mężczyźni przedstawili - w drugiej teczce, którą również mieli z sobą - spreparowane dowody o nieprawidłowościach - m.in. rzekome materiały o naruszaniu przez spółkę sankcji nałożonych na Rosję. Jednym z mężczyzn był były pracownik rosyjskiej spółki Famuru.

Zarząd Famuru nie poddał się szantażowi - jeszcze tego samego dnia zostały zawiadomione służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Państwa.

Zdaniem Zarządu 27 lutego 2023 r. w wyniku działania dwóch obywateli Federacji Rosyjskiej spółka została poddana naciskom mającym na celu próbę wymuszenia niekorzystnego rozporządzenia mieniem na terenie Rosji i Kazachstanu. W ocenie FAMUR SA była to próba wrogiego przejęcia spółek zależnych zlokalizowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej i Kazachstanu. Spółka uważa, że działania te mogą nosić znamiona szantażu.

Po agresji Rosji na Ukrainę FAMUR odstąpił od realizacji wcześniej podpisanych umów o łącznej wartości 130 mln zł na dostawy maszyn do eksploatacji w Rosji, jak również drastycznie ograniczył sprzedaż na tym rynku. Spółka ograniczyła działalność w Rosji do dostarczania części zamiennych oraz urządzeń, celem przede wszystkim realizacji zobowiązań gwarancyjnych i pogwarancyjnych z tytułu wcześniej zawartych umów. W sierpniu FAMUR poinformował o utracie kontroli nad zależną spółką rosyjską OOO FAMUR - zakwalifikował ją do działalności zaniechanej. W związku z tym została rozpoznana strata w wysokości 58 mln zł, która obciążyła wynik netto Grupy FAMUR za drugi kwartał 2022 roku.

Od wybuchu wojny w Ukrainie FAMUR stracił ok. 90 proc. przychodów z rynku rosyjskiego (jeszcze w 2021 r. jego przychody na tym rynku wynosiły 200 mln zł i stanowiły ok. 20 proc. przychodów spółki). FAMUR, w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odpowiedział na otrzymywane z rynku rosyjskiego zapytania, które opiewały na kwotę ok. 500 mln zł.

Rozszerzone oświadczenie Zarządu FAMUR SA