Przygotowywany przez resort rozwoju projekt nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym nie blokuje rozwoju branży OZE, w szczególności w zakresie sytuowania instalacji fotowoltaicznych - zapewnił resort rozwoju i technologii w środowym komunikacie.

Resort wskazał na swojej stronie internetowej, że "przygotowywane przez MRiT przepisy ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie blokują rozwoju branży OZE, w szczególności w zakresie sytuowania instalacji fotowoltaicznych".

"W ostatnich dniach w doniesieniach prasowych pojawiło się szereg informacji nieprawdziwych i nieścisłych. Nieprawdą jest, że przygotowane przepisy zakażą lokalizowania farm na gruntach IV klasy na dotychczasowych zasadach. Do czasu uchwalenia planu ogólnego, nie dłużej niż do końca 2025 r. farmy fotowoltaiczne będą mogły powstawać na warunkach dotychczasowych" - dodano.

Ministerstwo w komunikacie podkreśliło, że nieprawdą jest też to, iż "brak studium uniemożliwi uchwalenie planu miejscowego dla OZE". "Przeciwnie. Mając na uwadze potrzebę rozbudowy OZE przygotowane zostały przepisy przyspieszające sporządzenie planów miejscowych. Plany miejscowe dla OZE po 1 stycznia 2026 r. dalej będzie można sporządzać i uchwalać nawet, jeżeli gmina nie będzie miała planu ogólnego" - dodano.

Resort zapewnił, że w projektowanych przepisach "zagadnienia OZE i fotowotlaika zostały potraktowane w sposób priorytetowy".

Poinformowano ponadto, że nowela wprowadzi dodatkowe ułatwienia w zakresie fotowotaiki i będą nimi: procedura uproszczona, której termin uchwalenia będzie porównywalny z terminem przygotowania warunków zabudowy oraz uproszczenie oraz przyspieszenie wynikające z zastosowanie procedury ZPI – Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego.

W komunikacie przekazano, że proponowane zmiany w prawie zostały pozytywnie przyjęte przez inwestorów z branży zajmującej się rozbudową instalacji fotowoltaicznych. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ drag/