Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził dofinansowanie 1780 zadań dot. budowy, przebudowy lub remontu dróg gminnych i powiatowych w całej Polsce o łącznej długości 2,8 tys. km, wynika z informacji na stronach Kancelarii Premiera. Wsparcie ma uzyskać 538 zadań powiatowych oraz 1 242 zadań gminnych.

"Chcemy wyrównywać szanse, by młodzi ludzie mieli miejsca pracy a lokalni przedsiębiorcy zlecenia od samorządów. Choć zbliża się widmo kolejnej fali kryzysu, to my planujemy i realizujemy inwestycje, bo wiemy, że to najlepsza droga do wyjścia z kryzysu" - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Bobrownikach.

Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planowana jest budowa, przebudowa lub remont 2,8 tys. km dróg: 1,5 tys. km powiatowych i 1,3 tys. km gminnych. Na ten cel ma trafić ok. 2,6 mld zł, w tym na dofinansowanie zadań gminnych - 1 397 mln zł, a na zadania powiatowe - 1 249 mln zł.

Jak podało Ministerstwo Infrastruktury, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych ma sięgać 500 mln zł.

"Wsparcie z tego programu jest przeznaczane na inwestycje na drogach powiatowych i gminnych, zadania zwiększające bezpieczeństwo pieszych, budowę obwodnic w ciągach dróg samorządowych, a także na drogi o charakterze obronnym. Poprawa jakości tras lokalnych przekłada się na komfort podróżowania, ale także znacząco poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dofinansowanie z RFRD dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę, przebudowę lub remont 18 tys. km dróg samorządowych przekazano 13 mld zł w latach 2019-2022 r.

Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Infrastruktury, podział środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r. ma kształtować się następująco:

Województwo dolnośląskie - 144 mln zł;

Województwo kujawsko-pomorskie - 146,2 mln zł;

Województwo lubelskie - 271,5 mln zł;

Województwo lubuskie - 85,7 mln zł;

Województwo łódzkie - 153,3 mln zł;

Województwo małopolskie - 191,7 mln zł;

Województwo mazowieckie - 299,5 mln zł;

Województwo opolskie - 55,5 mln zł;

Województwo podkarpackie - 181,4 mln zł;

Województwo podlaskie - 201,1 mln zł;

Województwo pomorskie - 131,9 mln zł;

Województwo śląskie - 139,1 mln zł;

Województwo świętokrzyskie - 141,2 mln zł;

Województwo warmińsko-mazurskie - 169 mln zł;

Województwo wielkopolskie - 233,3 mln zł;

Województwo zachodniopomorskie - 102,2 mln zł.

Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji 18 inwestycji w miastach na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa to 382,4 mln zł. Ogółem wartość tych zadań wynosi 983 mln zł.

W przypadku zadań miejskich dofinansowanie może wynieść do 80% wartości zadania, ale nie więcej niż 30 mln zł.

MI przypomina, że od 2021 roku można uzyskać również środki na dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich. Na liście zadań obwodnicowych zatwierdzonej przez premiera do dofinansowania znajduje się 51 obwodnic, z łącznym dofinansowaniem 2,4 mld zł.

Obecnie trwa podpisywanie umów o dofinansowanie tych zadań. Łączna wartość zadań, które uzyskają wsparcie wynosi 4 525 mln zł. Dotychczas podpisano 32 umowy o udzielenie dofinansowania ze środków RFRD na łączną kwotę prawie 1,5 mld zł, podkreśla ministerstwo.

W 2022 r. wsparcie uzyskały dodatkowe dwa zadania mostowe na łączną kwotę 255 mln zł. O środki na dofinansowanie zadań mostowych mogą ubiegać się jedynie zarządcy dróg, którzy uzyskali dofinansowanie kosztów przygotowania inwestycji z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów.

Do końca marca tego roku trwa nabór wniosków z RFRD o dofinansowanie zadań mostowych na 2022 r., przypomina resort.

(ISBnews)