Osadzeni w Skandynawii żyją w komfortowych warunkach, niekiedy standardem dorównując prywatnym mieszkaniom. A w Polsce? W jakich warunkach żyją więźniowie? Oto kilka przykładów.

Cele więzienne w Zakładzie Karnym w Barczewie wyposażone są m.in. w domofony, monitoring oraz przedmioty codziennego użytku przeznaczone dla osadzonych. / PAP Archiwalny / Andrzej Lange
Osadzeni w wyjątkowych sytuacjach mogą trafić m.in. celi izolacyjnej. Skazany znajdzie się tam, gdy naruszy przepisy kodeksu karnego wykonawczego. Cela izolacyjna występuje na liście jako jedna z kar dyscyplinarnych. / PAP Archiwalny / Marcin Bielecki
Cele więzienne mogą być zarówno jednoosobowe jak i wieloosobowe. Wyróżnia się także inne rodzaje cel. Są to m.in. cela ogólna, cela izolacyjna, cela zabezpieczająca, cela przejściowa, cela monitorowana. / PAP Archiwalny / Jacek Bednarczyk
Cele więzienne różnią się w zależności od typu zakładu karnego. Można wyróżnić np. cele zamknięte, które występują w zakładzie karnym typu zamkniętego. Wyjątkiem otwarcia celi jest czas przeznaczony na spacer i załatwienie spraw, które osadzony dokonuje poza celą. / PAP Archiwalny / Leszek Szymański
W zakładzie typu półotwartego i otwartego skazani mogą poruszać się swobodnie w obrębie swojego oddziału (również między celami). Cele często pozostają otwarte nawet 24h/dobę. / PAP Archiwalny / Marcin Obara
Według kodeksu karnego wykonawczego, więźniom przysługuje cela o powierzchni nie mniejszej niż 3m2. Przykładowo w Norwegii, Irlandii, Holandii czy Grecji powierzchnia ta wynosi 10 m2. / PAP Archiwalny / Marcin Obara