Działające w ramach PPK fundusze zdefiniowanej daty na razie niemal wyłącznie kupują aktywa, bo ich klienci znajdują się na etapie gromadzenia emerytalnego kapitału. W 2022 r. do funduszy PPK wpływało każdego miesiąca od 400 mln do 450 mln zł. W marcu, kiedy na rachunkach uczestników jest dopisywana roczna dopłata od państwa, suma wpłat zbliżyła się do 900 mln. Za ok. 45 proc. napływającego kapitału zarządzający kupowali obligacje lub zakładali lokaty, ok. 35 proc. przeznaczyli na akcje notowane na GPW, a resztę na akcje zagraniczne.
Kwoty wydane na poszczególnych segmentach rynku finansowego wkrótce powinny wyraźnie się zwiększyć. Dlaczego? W przyszłym miesiącu zostanie przeprowadzony pierwszy autozapis do PPK. Dotyczył będzie ok. 8 mln pracowników, którzy pierwotnie po tym, jak ich pracodawcy wprowadzili w swoich firmach PPK, zdecydowali się złożyć deklarację o wystąpieniu z programu.