Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę Zjednoczona Prawica uzyskałaby 32,9 proc. głosów, KO - 26,4 proc., do Sejmu weszłyby również: Lewica - 9,4 proc., Polska 2050 Szymona Hołowni - 9,2 proc., PSL - 6,2 proc. oraz Konfederacja - 5,5 proc. - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu.

Na czele najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu uplasowała się Zjednoczona Prawica, PiS wraz z Solidarną Polską, na którą chce zagłosować 32,9 proc. badanych (w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w listopadzie to spadek o 0,9 pkt proc.). Onet zwraca uwagę, że taki wynik oznacza, że Zjednoczona Prawica nie mogłaby liczyć na samodzielne rządy.

Drugie miejsce w sondażu zajęła Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 26,4 proc. głosów (w listopadzie chęć oddania głosu na KO deklarowało 27,6 proc. ankietowanych).

Oprócz tych dwóch partii do Sejmu weszłaby również Lewica z wynikiem 9,4 proc. (w ubiegłym miesiącu było 10,1 proc.), a także Polska 2050 Szymona Hołowni, która zyskałaby poparcie 9,2 proc. (strata na poziomie 0,4 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem) oraz PSL, które może liczyć na 6,2 proc. (zmiana -0,4 pkt proc.). Ponadto, do Sejmu weszłaby również Konfederacja. Chęć głosowania na tę partię wyraziło 5,5 proc. ankietowanych (w listopadzie odnotowano 4,3 proc.)

Z badania wynika jednocześnie, że rośnie liczba osób niezdecydowanych. W listopadzie było to 8 proc., w najnowszym badaniu odsetek ten wynosi już 10,4 proc.

IBRiS zbadał również jaka mogłaby być frekwencja. Udział w wyborach "zdecydowanie" zadeklarowało 37,9 proc. ankietowanych, a "raczej" — 19,3 proc. Łącznie, chęć oddania głosu deklaruje więc 57,2 proc. badanych.

W wyborach "raczej" nie wzięłoby dziś udziału 11 proc. ankietowanych, natomiast 26,1 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie". Zdania na ten temat nie ma 5,7 proc. badanych.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 7-8 grudnia 2022 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). (PAP)

Autor: Daria Kania

W innym sondażu Zjednoczona Prawica ma 38 proc. poparcia

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 38 proc. respondentów; Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 27 proc. głosów; 10 proc. uzyskałaby Polska 2050 - wynika z opublikowanego w piątek sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl.

ZP traci w porównaniu do analogicznego badania z ubiegłego miesiąca 2 punkty procentowe, a KO - 1 punkt proc. Polska 2050 zyskuje 2 punkty procentowe.

Konfederacja uzyskała w sondażu 9 proc. poparcia (wzrost o 1 punt proc.), Lewica - 8 proc. (bez zmian), a Polskie Stronnictwo Ludowe - 4 proc. (bez zmian).

Również Kukiz'15 i Porozumienie utrzymały swoje poparcie na tym samym poziomie - jest to odpowiednio 2 proc. i 1 proc. Inne niż wskazane ugrupowanie wybrał 1 proc. respondentów.

Deklarowana frekwencja wynosi 59 proc. (wzrost o 2 punkty procentowe).

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 2 do 5 grudnia 2022 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1071 osób. (PAP)