Portal podkreśla, że Wojciech Gerwel jest zawodowym dyplomatą. "Przed objęciem funkcji ambasadora, był pierwszym radcą ds. analiz strategicznych w Departamencie Strategii Polityki Zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz piastował stanowisko +fellow+ w Centrum Spraw Międzynarodowych im. Weatherheada na Uniwersytecie Harvarda. Wcześniej, m.in. kierował referatem ds. rynków pozaeuropejskich w Departamencie Współpracy Ekonomicznej MSZ. Od 2007 r. do 2014 r. pełnił funkcję radcy ekonomicznego w Ambasadzie RP w Hanoi" - czytamy.

i.pl dodaje, że Gerwel przed rozpoczęciem pracy w polskiej dyplomacji pracował jako analityk w Center for European Policy Analysis w Waszyngtonie, a także współpracował z innymi waszyngtońskimi think tankami, w tym z Center for Strategic and International Studies. "Jego doświadczenie zawodowe obejmuje też konsulting dla zrzeszenia siedmiu plemion indiańskich w Kanadzie" - podkreśla portal.

Zaznacza, że Gerwel ukończył studia magisterskie w Szkole Służby Zagranicznej Uniwersytetu Georgetown oraz studia licencjackie w dziedzinie ekonomii i politologii na Uniwersytecie Simon Fraser w Vancouver. "Studiował też w Instytucie Studiów Politycznych w Paryżu oraz w Lester B. Pearson United World College w Victorii w Kanadzie" - czytamy na portalu.

Reklama

(PAP)

ero/ godl/