19 grudnia cieszyński sąd rejonowy ogłosi wyrok w procesie II zastępcy burmistrza Cieszyna Przemysława Majora, oskarżonego o zniesławienie m.in. konstytucyjnych organów władzy. Poniedziałkowa rozprawa, jedyna w procesie, odbyła się za zamkniętymi drzwiami.

Sprawa dotyczy wypowiedzi samorządowca (zezwolił na publikację pełnego imienia i nazwiska - PAP) z października 2021 r., które opublikował na swoim prywatnym koncie w medium społecznościowym. Odnosząc się do ówczesnej sytuacji na granicy z Białorusią, oznaczając Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Straż Graniczną, Mateusza Morawieckiego oraz Prawo i Sprawiedliwość, napisał: „niczym się nie różnicie od nazistów. Niczym!”.

Wpis zilustrował fotografiami: przedstawiającą małych więźniów opuszczających niemiecki obóz Auschwitz oraz dzieci stojących za ogrodzeniem placówki Straży Granicznej w Michałowie.

Samorządowiec, po krytyce opublikowanych słów, przeprosił, ale podkreślał, że z niepokojem patrzył na kryzys migracyjny na granicy z Białorusią, „na wykorzystywanie dla wewnętrznych i zewnętrznych celów politycznych drugiego człowieka, bez znaczenia czy jest migrantem, obywatelem RP czy funkcjonariuszem publicznym”.

Przemysław Major w poniedziałek po wyjściu z sali powiedział PAP, że złożył w sądzie wnioski dowodowe.

„Przedłożyłem dowody w zakresie dwóch swoich wypowiedzi - z 18 października i 30 grudnia ub.r. - skierowanych do Straży Granicznej, w których wskazałem, że mój wpis nie był zamierzeniem celowym, a wyrażeniem opinii w stosunku do sytuacji, jaka miała miejsce na granicy, a w szczególności odniesienie się do artykułu onet.pl i postępowań, jakie miały miejsce w placówce Straży Granicznej w Michałowie i działań tzw. push-back-ów. Wiemy w świetle dzisiejszych przepisów prawa i wyroków sądów, że to działania nielegalne. Mój post nie miał zamiaru celowego znieważenia i poniżenia funkcjonariuszy i organów państwa” – oznajmił.

Rozprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami.

Sędzia Sławomir Korcz wyznaczył termin ogłoszenia wyroku na 19 grudnia.

Żywiecka prokuratura rejonowa, w skierowanym w październiku do sądu akcie oskarżenia, zarzuciła Przemysławowi Majorowi zniesławienie m.in. konstytucyjnych organów władzy. Zastępca prokuratora rejonowego Piotr Sowa powiedział PAP, że jest to zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

II zastępca burmistrza Cieszyna Przemysław Major pełni funkcję od 2018 r. (PAP)

Autor: Marek Szafrański

szf/ akub/