Jak zmiana w podziale mandatów wpłynęłaby na wynik wyborów?