Senackie komisje opowiedziały się we wtorek za odrzuceniem w całości ustawy o gospodarce nieruchomościami, która zmienia sposób określania wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje publiczne, jak Centralny Port Komunikacyjny.

Połączone senackie komisje: infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej nie poparły nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, która zmienia sposób określania wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje publiczne jak np. CPK.

Większością 10 głosów za, do 4 głosów przeciw, komisje poparły wniosek zgłoszony przez senatora Janusza Gromka o odrzucenie ustawy w całości.

Krytyczne głosy mieszkańców terenów, gdzie ma powstać CPK

Wcześniej podczas dyskusji, przedstawiciele strony społecznej, którzy brali udział w posiedzeniu połączonych komisji wskazywali, że nie są przeciwni budowie CPK i rozwojowi infrastruktury, ale "są przeciwni pozbawienia ich domów i rodzinnych majątków za odszkodowanie nieadekwatne do ich wartości".

Zwracali uwagę, że ustawa zmusi ich do opuszczenia domów i gospodarstw w ciągu 120 dni, bez uzyskania odszkodowania. Podkreślali, że brak wyceny odtworzeniowej za przejęte nieruchomości pod budowę lotniska spowoduje, że zwłaszcza właściciele nieruchomości obciążonych hipoteką oraz rolnicy będą stratni.

W dyskusji, senatorowie zwracali uwagę na krytyczne opinie ustawy przez mieszkańców miejscowości, na których terenie jest planowana budowa CPK oraz na negatywna ocenę NIK co do samej inwestycji CPK.

Horała: Odrzucenie tej ustawy pogorszy sytuację wywłaszczanych

Według wiceministra funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnika rządu ds. CPK Marcin Horała ta ustawa jest korzystniejsza niż dotychczasowe rozwiązania prawne. Jak tłumaczył, 120 dni na wyprowadzkę jest korzystniejsze niż zapisy specustawy o wywłaszczaniu pod budowy dróg, w której ten termin wynosił 30 lub 60 dni. "Proponowane przez nas 120 dni, to znacznie więcej niż było, i jest jeszcze możliwość wydłużenia tego okresu" - zaznaczył.

"Odrzucenie tej ustawy pogorszy sytuację osób wywłaszczanych" - podkreślił.

Co zakłada ustawa dotycząca wywłaszczeń pod CPK?

Zgodnie z ustawą, odszkodowanie za wywłaszczenie ma być powiązane z wartością rynkową nieruchomości. Do odszkodowania będzie dodawany bonus pieniężny, który - po zmianie na etapie prac sejmowych - ma wynieść bazowo 20 proc. wartości nieruchomości oraz 40 proc. wartości budynków zlokalizowanych na nieruchomości i wartości lokalu mieszkalnego.

Przysługiwać będzie roszczenie do sądu cywilnego o szkodę rzeczywistą w zakresie szerszym niż wynika to z odszkodowania. Z rozwiązania tego będzie mógł skorzystać np. przedsiębiorca, dla którego wywłaszczenie spowodowało wyjątkowo wysokie szkody nierekompensowane odszkodowaniem.

Ponadto ustawa zakłada szereg zachęt do zbywania nieruchomości przed formalnym ustaleniem lokalizacji CPK, w drodze decyzji administracyjnej.

Centralny Port Komunikacyjny ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej. Ma to być węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt