Nad aspiracjami młodych warto się zatrzymać

Przyszłe mamy już się urodziły i jest ich znacznie mniej niż w 2003 r., kiedy Polska osiągnęła najniższy poziom urodzeń. I choć w zeszłym roku został on powtórzony, to warto zaznaczyć, że 19 lat temu mieliśmy do czynienia z większą liczbą kobiet. Nad aspiracjami młodych warto się zatrzymać. Ostatni raport CBOS wskazuje, że choć ich dążenia są niezmienne, to zmienia się hierarchia celów życiowych, przy czym jest znacznie więcej wskazań na miłość i przyjaźń jako główną wartość (57 proc.). Udane życie rodzinne i posiadanie dzieci wymienia w tym kontekście co trzecia osoba. Można to zinterpretować jako ukrytą tęsknotę za rodziną, której fundamentem jest głęboka relacja oparta na dwóch wyżej wymienionych wartościach. Wskazania te pogłębiła pandemia, czego wyrazem jest wysoki wskaźnik samotności wśród młodych. Nieco wyżej niż rodzinę młodzi wskazują samorozwój: ciekawą pracę, karierę, pozycję materialną.