Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymali kolejne cztery osoby w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w spółce GetBack S.A. - dowiedziała się PAP. Według śledczych przez zatrzymanych pokrzywdzone zostały 63 osób na łączną kwotę ponad 14 milionów złotych.

Zespół Prasowy CBA przekazał PAP, że funkcjonariusze stołecznej Delegatury CBA przeprowadzili kolejne czynności w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w spółce GetBack S.A.

"W związku z kolejnymi ustaleniami w ostatnich dniach zatrzymano cztery osoby, które jako pracownicy jednego z banków oferowały klientom obligacje spółki wprowadzając ich w błąd co do właściwości i bezpieczeństwa oferowanego produktu finansowego. Czynności przeprowadzono na terenie województw zachodniopomorskiego, łódzkiego i pomorskiego" - podkreśliło CBA.

"Łącznie, działając na terenie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, sprzedali obligacje na kwotę ponad 14 mln złotych" - podało CBA.

Zatrzymana czwórka została doprowadzona do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Jak poinformował PAP rzecznik tej prokuratury Marcin Saduś, piąta osoba zgłosiła się kolejnego dnia na wezwanie prokuratora.

"Zatrzymani, trzech mężczyzn i jedna kobieta, usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzuty popełnienia przestępstw oszustwa względem mienia znacznej wartości po uprzednim podrobieniu dokumentów elektronicznych, świadczenia doradztwa inwestycyjnego, ofertowania i sprzedaży obligacji bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz ujawnienia tajemnicy bankowej" - przekazał prok. Marcin Saduś.

Wskazał, że po wykonaniu z zatrzymanymi czynności prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanych wolnościowych środków zapobiegawczych takich jak dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe.

Za zarzucane czyny podejrzanym może grozić do 15 lat więzienia.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie w rozmowie z PAP przypomniał, że jak wynika z ustaleń śledztwa, klienci, którzy kupili ponad 5 mln obligacji o wartości blisko 3 mld złotych, wyemitowanych przez GetBack, byli wprowadzani w błąd co do sytuacji finansowej spółki i jej możliwości wywiązania się z zobowiązań finansowych. "Ze względu na skalę emisji i wysokie oprocentowanie obligacji GetBack stopniowo tracił możliwość ich wykupienia, o czym nie informowano klientów, którym dalej sprzedawano obligacje. Oferując je za pośrednictwem sieci sprzedaży Idea Banku, oszukiwano klientów także w kwestii właściwości obligacji, gwarancji zysków i bezpieczeństwa inwestycji. Nakłaniano ich do zakupu, przedstawiając ofertę jako ekskluzywną i ograniczoną w czasie" - tłumaczył.

"Pracownicy sieci sprzedaży Idea Banku, nawet ci najniższego szczebla, mieli świadomość, że obligacje GetBack są obarczone wysokim ryzykiem, nie dają gwarancji zwrotu kapitału i nie są zabezpieczone w żaden dodatkowy sposób. Mimo tego przekazywali klientom nieprawdziwe informacje, że obligacje są bezpieczniejsze niż lokata bankowa. Telefonowali do klientów Idea Banku, którzy mieli w nim lokaty bankowe, zapewniające bezpieczeństwo i gwarancję zwrotu kapitału, proponując zamianę ich na ryzykowne obligacje emitowane przez GetBack, pozbawione gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego" - zauważył prokurator.

Wskazał przy tym, że pracownicy banku oferowali obligacje często osobom starszym, które były zainteresowane wyłączenie bezpiecznym lokowaniem swoich pieniędzy, a w wyniku oszukańczych metod, często utracili oszczędności życia. "W rezultacie Klienci Idea Banku stanowią największą grupę – czterech z dziewięciu tysięcy pokrzywdzonych. Ich dane Idea Bank, łamiąc tajemnicę bankową, przekazywał bez upoważnienia, przedstawicielom domów maklerskich" - podał.

Prokurator przypomniał, że w marcu 2022r. prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Łodzi akt oskarżenia przeciwko 12 sprzedawcom bezpośrednim obligacji Getback działającym na terenie województwa łódzkiego. "Sąd w czerwcu 2022r. podejmował próbę zwrotu aktu oskarżenia, jednak prokuratura skutecznie zaskarżyła tą decyzję do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który postanowieniem z 14 września 2022r. nakazał jej merytoryczne rozpoznanie" - powiedział.

"Na początku sierpnia 2022r. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała analogiczny akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Lublinie przeciwko 10 sprzedawcom z województwa lubelskiego i podkarpackiego" - podkreślił.

"Łącznie w śledztwie dot. Getback skierowano 5 aktów oskarżenia przeciwko ponad 50 osobom, zaś zarzuty usłyszało już ponad 100 osób" - dodał prok. Marcin Saduś.(PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj