Zespół Prasowy CBA przekazał PAP, że funkcjonariusze stołecznej Delegatury CBA przeprowadzili kolejne czynności w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w spółce GetBack S.A.

"W związku z kolejnymi ustaleniami w ostatnich dniach zatrzymano cztery osoby, które jako pracownicy jednego z banków oferowały klientom obligacje spółki wprowadzając ich w błąd co do właściwości i bezpieczeństwa oferowanego produktu finansowego. Czynności przeprowadzono na terenie województw zachodniopomorskiego, łódzkiego i pomorskiego" - podkreśliło CBA.

"Łącznie, działając na terenie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, sprzedali obligacje na kwotę ponad 14 mln złotych" - podało CBA.

Reklama

Zatrzymana czwórka została doprowadzona do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Jak poinformował PAP rzecznik tej prokuratury Marcin Saduś, piąta osoba zgłosiła się kolejnego dnia na wezwanie prokuratora.

"Zatrzymani, trzech mężczyzn i jedna kobieta, usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzuty popełnienia przestępstw oszustwa względem mienia znacznej wartości po uprzednim podrobieniu dokumentów elektronicznych, świadczenia doradztwa inwestycyjnego, ofertowania i sprzedaży obligacji bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz ujawnienia tajemnicy bankowej" - przekazał prok. Marcin Saduś.

Reklama

Wskazał, że po wykonaniu z zatrzymanymi czynności prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanych wolnościowych środków zapobiegawczych takich jak dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe.

Za zarzucane czyny podejrzanym może grozić do 15 lat więzienia.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie w rozmowie z PAP przypomniał, że jak wynika z ustaleń śledztwa, klienci, którzy kupili ponad 5 mln obligacji o wartości blisko 3 mld złotych, wyemitowanych przez GetBack, byli wprowadzani w błąd co do sytuacji finansowej spółki i jej możliwości wywiązania się z zobowiązań finansowych. "Ze względu na skalę emisji i wysokie oprocentowanie obligacji GetBack stopniowo tracił możliwość ich wykupienia, o czym nie informowano klientów, którym dalej sprzedawano obligacje. Oferując je za pośrednictwem sieci sprzedaży Idea Banku, oszukiwano klientów także w kwestii właściwości obligacji, gwarancji zysków i bezpieczeństwa inwestycji. Nakłaniano ich do zakupu, przedstawiając ofertę jako ekskluzywną i ograniczoną w czasie" - tłumaczył.

"Pracownicy sieci sprzedaży Idea Banku, nawet ci najniższego szczebla, mieli świadomość, że obligacje GetBack są obarczone wysokim ryzykiem, nie dają gwarancji zwrotu kapitału i nie są zabezpieczone w żaden dodatkowy sposób. Mimo tego przekazywali klientom nieprawdziwe informacje, że obligacje są bezpieczniejsze niż lokata bankowa. Telefonowali do klientów Idea Banku, którzy mieli w nim lokaty bankowe, zapewniające bezpieczeństwo i gwarancję zwrotu kapitału, proponując zamianę ich na ryzykowne obligacje emitowane przez GetBack, pozbawione gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego" - zauważył prokurator.

Wskazał przy tym, że pracownicy banku oferowali obligacje często osobom starszym, które były zainteresowane wyłączenie bezpiecznym lokowaniem swoich pieniędzy, a w wyniku oszukańczych metod, często utracili oszczędności życia. "W rezultacie Klienci Idea Banku stanowią największą grupę – czterech z dziewięciu tysięcy pokrzywdzonych. Ich dane Idea Bank, łamiąc tajemnicę bankową, przekazywał bez upoważnienia, przedstawicielom domów maklerskich" - podał.

Prokurator przypomniał, że w marcu 2022r. prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Łodzi akt oskarżenia przeciwko 12 sprzedawcom bezpośrednim obligacji Getback działającym na terenie województwa łódzkiego. "Sąd w czerwcu 2022r. podejmował próbę zwrotu aktu oskarżenia, jednak prokuratura skutecznie zaskarżyła tą decyzję do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który postanowieniem z 14 września 2022r. nakazał jej merytoryczne rozpoznanie" - powiedział.

"Na początku sierpnia 2022r. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała analogiczny akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Lublinie przeciwko 10 sprzedawcom z województwa lubelskiego i podkarpackiego" - podkreślił.

"Łącznie w śledztwie dot. Getback skierowano 5 aktów oskarżenia przeciwko ponad 50 osobom, zaś zarzuty usłyszało już ponad 100 osób" - dodał prok. Marcin Saduś.(PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj