Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 r. wzrosły rdr o 16,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w sierpniu o 15,5 proc. rdr i wzrostu o 0,2 proc. mdm.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za sierpień i lipiec 2022 r.:

sierpień sierpień lipiec
rdr mdm rdr
INFLACJA OGÓŁEM 16,1 0,8 15,5
Żywność i napoje bezalkoholowe 17,4 1,6 15,3
Nośniki energii 40,3 3,7 37,0
Paliwa do prywatnych środków transportu 23,3 -8,3 36,8

PKB wzrósł o 5,5 proc.

Produkt Krajowy Brutto w II kw. 2022 r. wzrósł o 5,5 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 8,5 proc. rdr w I kw. 2022 r. - wynika z komunikatu GUS. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że PKB w II kw. wzrósł o 5,3 proc. rdr.

Z danych GUS wynika także, że inwestycje w II kw. wzrosły o 7,1 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 6,4 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 7,2 proc. rdr.

Z konsensusu przeprowadzonego przez PAP Biznes wynika, że rynek oczekiwał w II kw. wzrostu inwestycji o 4,8 proc. rdr, konsumpcji prywatnej o 5,6 proc. rdr i popytu krajowego o 6,4 proc. rdr.

Poniżej składowe PKB za II kw. i I kw. 2022 r.:

I kw. 2022 II kw. 2022
Spożycie ogółem 5,1 4,9
spożycie gosp. domowych 6,6 6,4
spożycie publiczne 0,6 0,8
Akumulacja brutto 57,3 16,7
nakłady brutto na środki trwałe 4,3 7,1
Eksport 2 5,2
Import 8,8 7,8
Popyt krajowy 13,2 7,2
Produkt Krajowy Brutto 8,5 5,5
Wartość dodana brutto 8,3 5,3
przemysł 15,1 8,8
budownictwo 17,4 5,3

Pozostałe wskaźniki makro

Popyt krajowy w II kw. '22 wzrósł o 7,2 proc. rdr - wst. szacunek GUS. Konsensus PAP: 6,4 proc.

Inwestycje w II kw. '22 wzrosły o 7,1 proc. rdr - wst. szacunek GUS. Konsensus PAP: 4,8 proc.

Konsumpcja prywatna w II kw. '22 wzrosła o 6,4 proc. rdr - wst. szacunek GUS. Konsensus PAP: 5,6 proc.

(PAP Biznes)