Senator Konieczny poinformował na popołudniowym posiedzeniu plenarnym, że składa poprawkę o charakterze legislacyjnym. "Jest konsekwencją poprawek przyjętych na komisji. Nie zostały uwzględnione wszystkie zmiany, które powinny wówczas być uwzględnione" - powiedział.

Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski zwrócił uwagę, że nowelizacja dotyczy nauczycieli rozpoczynających pracę, "przede wszystkich tych, którzy mają możliwość pracy z uczniami w szkołach, przedszkolach".

"Od dawna był postulat, aby doprowadzić do wzrostu wynagrodzeń nauczycieli rozpoczynających swoją karierę zawodową i jednocześnie odbiurokratyzować ten system. Ustawa spełnia te dwa podstawowe postulaty - z jednej strony zmniejsza obowiązki biurokratyczne nauczycieli uczestniczących w awansie zawodowym, znosi sztywne terminy, sprawozdania, które w tej chwili nauczyciel musi składać, jeżeli uczestniczy w awansie zawodowym. Upraszamy także system awansu poprzez zmniejszenie liczby stopnia awansu zawodowego" - zwrócił uwagę Piontkowski.

Reklama

Wiceminister zauważył, że "odpowiadając na postulaty środowiska nauczycielskiego zaproponowano także bardzo wyraźny wzrost wynagrodzeń nauczycieli w tym pierwszym okresie". "Ponieważ te wynagrodzenia obecnie są niesatysfakcjonujące, zaproponowaliśmy 20-procentowy wzrost wynagrodzenia średniego nauczyciela stażysty, nauczyciela, który po raz pierwszy trafił do pracy. W nieco mniejszym stopniu proponujemy wzrost wynagrodzenia nauczyciela kontraktowego" - powiedział.

"Według nas to nie powinien być koniec dyskusji na temat poziomu wynagrodzeń nauczycieli, trzeba o tym rozmawiać kompleksowo, ale nie przy tym projekcie ustawy, a raczej przy projekcie budżetu na rok 2023, aby całościowo tę sprawę rozwiązać. Ta ustawa dotyczy bowiem zmian w awansie zawodowym nauczycieli w początkowym etapie rozwoju zawodowego, a nie na tych dalszych etapach" - podkreślił Piontkowski.

Wcześniej, podczas środowego porannego posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, senatorowie zgłosili szereg poprawek do nowelizacji. Jedna z nich zakłada zniesienie konieczności ustalenia w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela, przy jednoczesnym pozostawienie szczegółowego trybu dokonywania oceny.

Inna z poprawek zakłada zwiększenie wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Zgodnie z nią średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego ma wynosić 130 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, nauczyciela mianowanego - 187 proc. kwoty bazowej, a nauczyciela dyplomowanego - 233 proc. kwoty bazowej.

Zaproponowano też poprawkę wykreślającą z nowelizacji zapisy rozszerzenia katalogu instytucji wspierających edukację, które mogą być dofinansowane przez ministra edukacji i nauki oraz poprawki odnoszące się do standardów zatrudnienia w szkołach i przedszkolach specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. W uchwalonej w kwietniu tego roku nowelizacji ustawy o systemie oświaty określono standardy zatrudnienia specjalistów, czyli liczbę ich etatów na liczbę uczniów w danej szkole, które mają obowiązywać od 1 września 2022 r.

Uchwalona w czerwcu przez Sejm nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela zmierza m.in. do likwidacji dwóch stopni awansu: nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, a w ich miejsce wprowadza stopień nauczyciela początkującego. Wprowadza też zmiany w wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz jedną obowiązkową "godzinę dostępności" nauczyciela dla uczniów i rodziców. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg

agz/ mir/