Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 21 czerwca nowelizację ustawy przewidującą, że farmaceuta i technik farmaceutyczny podczas wykonywania czynności zawodowych w aptece lub punkcie aptecznym korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.

Jak przekazała w środę Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda we wtorek 21 czerwca podpisał ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty.

Nowelizacja przewiduje, że farmaceuci oraz technicy farmaceutyczni w ramach wykonywania czynności zawodowych powinni korzystać z ochrony prawnej właściwej dla funkcjonariuszy publicznych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Pierwsze czytanie projektu, przygotowanego przez Lewicę, odbyło się 28 kwietnia na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia. Po wprowadzonych do tytułu i treści zmianach Sejm uchwalił 12 maja projekt nowelizacji. Głosowało 457 posłów, za było 446, przeciw było 11 posłów Konfederacji, nikt się nie wstrzymał.(PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska