44 proc. młodych Polaków w wieku 15-24 lat w ostatnim roku celowo kupiło podróbkę, a 19 proc. świadomie uzyskało dostęp do pirackich treści. Wśród młodych Europejczyków było to odpowiednio: 37 proc. i 21 proc. - wynika z badania Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Z przekazanego PAP przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) badania o zachowaniach młodych ludzi w odniesieniu do naruszania praw własności intelektualnej w sytuacji po pandemii wynika, że ponad połowa (52 proc.) ankietowanej młodzieży w UE w ciągu ostatniego roku kupiła co najmniej jeden podrobiony produkt w internecie, celowo lub przypadkowo, a jedna trzecia (33 proc.) – uzyskała dostęp do nielegalnych treści online.

Uwzględniając sytuację po pandemii, z badania wynika, że 37 proc. młodych ludzi celowo kupiło co najmniej jeden podrobiony produkt, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z poprzednimi wynikami (14 proc. w 2019 r.). Ten odsetek różni się znacznie w poszczególnych krajach: najwyższy jest w Grecji (62 proc.), a najniższy w Czechach (24 proc.) - podano. W Polsce podróbkę celowo nabyło 44 proc. młodych osób.

Dodano, że produkty podrobione kupowane przez młodych ludzi celowo to najczęściej odzież i akcesoria (17 proc.), a w dalszej kolejności obuwie (14 proc.), urządzenia elektroniczne (13 proc.) oraz artykuły higieniczne, kosmetyki, wyroby do higieny osobistej i perfumy (12 proc.).

Według autorów badania, młodzi są także zwodzeni, żeby kupować podróbki: nieświadomy zakup produktów podrobionych stanowi również 37 proc. 48 proc. respondentów nie kupiło takich produktów lub nie miało co do tego pewności. Z badania wynika, że respondenci potwierdzili, że mają trudności w odróżnieniu towarów autentycznych od podrobionych.

Na popularności wśród młodszych pokoleń zyskują natomiast legalne źródła treści cyfrowych - wynika z opracowania EUIPO. 60 proc. respondentów stwierdziło, że w minionym roku nie używało, odtwarzało, pobierało ani transmitowało treści z nielegalnych źródeł. Dla porównania w 2019 r. takiej odpowiedzi udzieliło 51 proc. badanych.

Umyślne piractwo pozostaje na stałym poziomie: co piąty młody konsument potwierdził, że świadomie korzystał z pirackich treści w minionych 12 miesiącach. W Polsce wynik ten był zbliżony i wyniósł 19 proc.

12 proc. europejskich badanych uzyskało dostęp do pirackich treści przypadkowo, a 7 proc. nie wie, czy miało to miejsce - podano.

Według EUIPO głównym rodzajem pirackich treści, do których docierali młodzi użytkownicy, były filmy (61 proc.) i seriale telewizyjne (52 proc.), w dalszej kolejności muzyka (36 proc.). Do korzystania z nich używano głównie specjalnych stron internetowych, aplikacji i kanałów w mediach społecznościowych.

Z badania wynika, że najważniejszymi czynnikami skłaniającymi do kupowania podróbek i korzystania z pirackich treści pozostają cena i dostępność. Na znaczeniu przybiera wpływ otoczenia społecznego, np. zachowania rodziny, przyjaciół lub znajomych. Wśród innych powodów znalazły się nieprzywiązywanie wagi do tego, czy produkt jest podrobiony lub czy treści pochodzą z nielegalnego źródła, niedostrzeganie różnicy między produktami oryginalnymi a podrobionymi oraz łatwość znajdowania lub zamawiania podróbek w internecie. Co dziesiąta osoba uczestnicząca w badaniu wskazała na rekomendacje uzyskane od influencerów lub sławnych osób.

Według autorów badania zarówno w przypadku produktów, jak i treści cyfrowych młodzi ludzie wskazują osobiste ryzyko oszustwa oraz cyberzagrożenia jako ważne czynniki wpływające na ich zachowanie. Ponadto młodzi respondenci coraz częściej wymieniają większą świadomość negatywnego wpływu na środowisko lub społeczeństwo.

Jak wskazał dyrektor wykonawczy EUIPO Christian Archambeau, wobec znacznego rozwoju handlu elektronicznego i konsumpcji produktów cyfrowych wzrost celowego i nieświadomego kupowania towarów podrobionych jest niepokojącym trendem.

"Jeśli chodzi o piractwo, nie zmniejsza się ono, nawet pomimo że młodzi konsumenci w coraz większym stopniu preferują treści z legalnych źródeł" - zaznaczył Archambeau.

Dodał, że nowa analiza stanowi cenne narzędzie wspomagające zainteresowane podmioty, decydentów, a także edukatorów i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu inicjatyw informacyjnych, które mają pomóc w dokonywaniu świadomych wyborów przez młodych obywateli i konsumentów.

Badanie z 2022 r. jest kontynuacją pierwszej i drugiej edycji zestawienia wskaźników dotyczących własności intelektualnej i młodych ludzi z 2016 r. i 2019 r. W dniach 7–28 lutego 2022 r. przeprowadzono analizę ilościową dla roku 2022 na łącznej próbie 22 tys. 21 młodych osób w wieku 15–24 lat w 27 państwach członkowskich UE. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt