W Lublinie rozpoczął się w poniedziałek dwudniowy Samorządowy Kongres Trójmorza. Wydarzenie, tak jak przed rokiem, zostało objęte honorowym patronatem prezydenta. W liście do jego uczestników Andrzej Duda zaznaczył, iż jest "głęboko przekonany, że forum współpracy naszych 12 państw położonych na obszarze pomiędzy Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim w istotny sposób przyczynia się do kształtowania nowego statusu regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz wpływa na pomnożenie szans rozwojowych w całej Unii Europejskiej". "Inicjatywa Trójmorza jest międzynarodowym projektem o wielkim znaczeniu" - napisał.

Prezydent zaznaczył, że Trójmorze dysponuje "znaczącym potencjałem". "Nasze kraje stanowią razem prawie jedną trzecią powierzchni Unii Europejskiej, zamieszkuje ją łącznie ponad 110 milionów ludzi i wytwarzany wspólnie niemal 20 proc. unijnego PKB" - napisał.

Andrzej Duda wyraził przekonanie, że tegoroczny kongres będzie okazją do "pogłębionej refleksji nad zmienionymi warunkami współpracy i bezpieczeństwa w regionie". Zwrócił uwagę, że agresja Rosji na Ukrainę spowodowała, iż znaleźliśmy się w zupełnie innej niż dotąd rzeczywistości międzynarodowej.

Reklama

"Jesteśmy przekonani, że broniąca się przed rosyjską agresją Ukraina walczy nie tylko o swoją suwerenność i integralność, ale także o bezpieczeństwo Polski i całego zachodniego świata, za wolność naszą i waszą" - oświadczył prezydent. Jednocześnie podziękował i przekazał wyrazy uznania wszystkim samorządowcom i lokalnym wspólnotom za pomoc udzieloną milionom ukraińskich uchodźców wojennych i za współpracę z instytucjami państwowymi "w tym wielkim narodowym wyzwaniu". "Jednym z pięknych przykładów okazywanej troski, solidarności i świetnie zorganizowanej opieki jest Lublin i województwo lubelskie" - dodał.

Reklama

Mówiąc o kwestiach rozwoju i bezpieczeństwa "rozumianego przede wszystkim w wymiarze ekonomicznym", prezydent przypomniał, że były one "kluczowymi motywami powstania Inicjatywy Trójmorza", a teraz nabrały wyjątkowego znaczenia.

"Historia, która tak gwałtownie przyspieszyła, potwierdza przyjęte przez nas założenia. Dziś głównym tematem trójmorskim jest bezpieczeństwo energetyczne, budowa niezależności energetycznej, a tym samym ograniczanie możliwości szantażu ze strony Rosji" - zaznaczył. Według Dudy "skuteczne zabezpieczenie infrastruktury przemysłowej oraz pogłębianie wzajemnych połączeń transportowych pomiędzy krajami Trójmorza są gwarancjami bezpieczeństwa i dobrobytu w naszej części Europy". Zapewnił także, że Polska, dzięki dywersyfikacji źródeł dostaw energii, jest w stanie poradzić sobie z odcięciem przez Kreml dostaw gazu ziemnego.

"Z życzliwością odnosimy się do wyrażonego przez naszych południowych sąsiadów zainteresowania, aby w tym rejonie powstał też dodatkowy obiekt przesyłowy przeznaczony dla ich potrzeb. Będzie to piękne urzeczywistnienie trójmorskich idei. Podobnie istotne znaczenie ma otwarcie interkonektora gazowego pomiędzy Polską i Litwą, a wkrótce także Słowacją" - podkreślił.

W opinii prezydenta "inicjatywa Trójmorza może też odegrać ważną rolę w procesie powojennej odbudowy Ukrainy oraz ułatwić włączanie tego kraju w europejskie systemy energetyczne i transportowe". Przypomniał, że "jeszcze przed rosyjską agresją Ukraina była uczestnikiem wielu trójmorskich projektów infrastrukturalnych, w tym flagowego przedsięwzięcia Via Carpatia". "Tutaj w Lublinie pragnę wyrazić satysfakcję z niedawnego otwarcia ostatniego odcinka drogi ekspresowej pomiędzy Lublinem a Rzeszowem, co przyspiesza realizację całej trasy Via Carpatia, stanowiącej strategiczne przedsięwzięcie na skalę europejską" - powiedział.

Podkreślił ponadto, jak istotnego znaczenia w obecnej sytuacji geopolitycznej nabiera "projekt dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, na czele z budową nowego korytarza między Polską a Ukrainą". "Stworzenie stabilnych i odpornych na kryzysy połączeń energetycznych, drogowych oraz kolejowych pomiędzy Trójmorzem a Ukrainą będzie w najbliższej przyszłości zadaniem priorytetowym" - zapewnił.

Duda ocenił, że pomimo trwającej jeszcze wojny, już teraz "należy myśleć o zaangażowaniu w odbudowę ukraińskiego potencjału ekonomicznego". "Polska zdecydowanie popiera perspektywę możliwie najszybszego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Wraz z wszystkimi możliwymi formami pomocy dla naszych ukraińskich przyjaciół, Polska utrzymuje z Ukrainą intensywny dialog polityczny. Uważam, że powinno być stworzone miejsce dla Ukrainy w Inicjatywie Trójmorza" - oświadczył prezydent Andrzej Duda.

List prezydenta odczytał podczas otwarcia kongresu zastępca szefa kancelarii głowy państwa - Piotr Ćwik.

Autor: Mieczysław Rudy, Gabriela Bogaczyk