Krakowska sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka została we wtorek nową przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa. Posiedzenie Rady zwołała I prezes SN Małgorzata Manowska po niedawnym wyborze przez Sejm w skład KRS nowych sędziowskich członków Rady.

W głosowaniu sędzię Pawełczyk-Woicka poparło 17 członków Rady, przeciw było trzech, zaś czterech członków Rady wstrzymało się od głosu.

Jedyny kontrkandydat Pawełczyk-Woickiej - poprzedni przewodniczący sędzia Paweł Styrna - otrzymał 10 głosów poparcia, przy czterech przeciw i 10 wstrzymujących się.

KRS spotkała się we wtorek na pierwszym posiedzeniu po wyborze przez Sejm sędziów-członków kolejnej kadencji. Dokonany ostatnio przez Sejm wybór sędziowskich członków Rady był drugim dokonywanym w tej procedurze - wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Pierwszego wyboru sędziów do KRS Sejm poprzedniej kadencji dokonał 6 marca 2018 r. Ich kadencja upłynęła 7 marca br. Kolejny wybór 15 sędziów na członków KRS Sejm dokonał 12 maja br. Osiem kandydatur wskazało Prezydium Sejmu, zaś siedem - klub PiS. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur.

Zgodnie z ustawą o KRS to do I prezes Sądu Najwyższego należy zwołanie posiedzenia Rady w sytuacji braku przewodniczącego. Prezes Małgorzata Manowska wyznaczyła termin pierwszego posiedzenia Rady na popołudnie 24 maja.

Dokonana ponad cztery lata temu reforma procedury wyłaniania sędziów do KRS była i jest krytycznie oceniana przez część środowiska prawniczego i polityków. Ich zdaniem, zmiana sposobu wyboru sędziów - członków KRS doprowadziła do m.in. braku niezależności tej Rady od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Organizacja KRS jest też jednym z przedmiotów sporu polskiego rządu z instytucjami europejskimi. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński