MSWiA przygotowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Jak podano na stronach rządowych, planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to II kwartał 2022 r.

Projekt - jak poinformowano - zakłada doprecyzowanie i uszczegółowienie niektórych przepisów "ustawy pomocowej", a także wprowadzenie szczegółowych rozwiązań z zakresu edukacji i pomocy społecznej, służących racjonalnemu i stabilnemu zapewnieniu przez samorządy opieki nad najmłodszymi dziećmi uchodźców, w szczególności w sytuacji, gdy ich rodzice pracują.

Wskazano ponadto, że nowela ma wprowadzić instrumenty umożliwiające organizowanie przez powiatowe urzędy pracy szkoleń z języka polskiego dla cudzoziemców, a także uproszczenie procedur związanych z przebudową, remontem lub zmianą sposobu użytkowania budynków lub ich części, będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczonych docelowo na cele mieszkalne.

Reklama

Pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker zapowiedział w piątek, że w przyszłym tygodniu zostanie zaprezentowany projekt zmian w ustawie o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Główne założenia to, jak tłumaczył, uelastycznienie rynku pracy, zwiększenie możliwości korzystania z kursów języka polskiego przez Ukraińców, a także możliwość tworzenia punktów przedszkolnych dla dzieci z Ukrainy.

Szefernaker przekazał, że 1,1 mln obywateli Ukrainy ma już numer PESEL. Pół miliona z nich to dzieci, a 450 tysięcy - osoby w wieku produkcyjnym. Wyjaśnił też, że blisko 160 tysięcy uchodźców podjęło legalną pracę w Polsce. Porównując te dane, zwrócił uwagę, że pracuje już 1/3 osób w wieku produkcyjnym.

W ocenie Szefernakera pokazuje to, jak wyjątkowa jest to migracja - nie tylko dlatego, że to kobiety i dzieci, lecz także dlatego, że to grupa osób, które chcą pracować. Rząd szacuje, że nad dłuższym pobytem w Polsce zastanawia się 1,5 mln uchodźców.

Pod koniec kwietnia parlament uchwalił pierwszą nowelizację "ustawy pomocowej", która wydłuża o 60 dni (do 120 dni) termin wypłaty świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy; wysokość takiego świadczenia to 40 złotych za osobę dziennie. Nowela pozwala też samorządom na weryfikowanie wniosków o świadczenie w utworzonej w tym celu bazie danych.(PAP)

wnk/ itm/