Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w kwietniu br. wzrosło o 14,1% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 2,8% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 0,6% i wyniosło 6 626,95 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,2% i wyniosło 6 496,6 tys. etatów, podano w komunikacie.

"W kwietniu w porównaniu z marcem 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się minimalnie (o 0,2%), w przeciwieństwie do kwietnia 2021 r. kiedy to względem marca 2021 r. widoczny był jego minimalny spadek (o 0,2%). Zwiększenie przeciętnego zatrudnienia w kwietniu 2022 r. było wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach, powrotu pracowników z zasiłków chorobowych, urlopów bezpłatnych oraz zwiększania wymiarów etatów niepełnozatrudnionych" - czytamy w komunikacie.

Porównując kwiecień 2022 r. do kwietnia 2021 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,8%, podczas gdy w kwietniu 2021 r. odnotowany w skali roku wzrost był dużo niższy i wyniósł 0,9%, podano dalej.

"Niewielki spadek przeciętnych wynagrodzeń w kwietniu 2022 r. względem marca 2022 r. spowodowany był m.in. wypłatami w poprzednim miesiącu premii uznaniowych, jubileuszowych, świątecznych i kwartalnych, nagród rocznych, podwyższeniem wynagrodzeń, w tym także związanych z pakietem mobilności, rozliczenia wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych i wypłaty odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń, a także mniejszą liczbą dni roboczych w kwietniu 2022 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem"- napisał też GUS.

Konsensus rynkowy to 12,6% wzrostu r/r w przypadku płac i 2,7% wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.