Wpływ wojny na Ukrainie na gospodarkę

Reklama

Podczas spotkania omówiono również wpływ wojny w Ukrainie na gospodarkę, w tym rynek pracy, ceny energii i żywności. Minister Rzeczkowska zwróciła uwagę na znaczenie sankcji wprowadzanych wobec Federacji Rosyjskiej i Białorusi i na potrzebę ich dalszego zaostrzania. Podkreśliła, że oprócz bieżącego wspierania Ukrainy, konieczne jest już teraz rozpoczęcie prac nad stworzeniem funduszu na rzecz odbudowy Ukrainy po wojnie, który powinien być zasilony między innymi przez skonfiskowane aktywa rosyjskie.

Wdrożenie globalnej reformy podatkowej

Panie Minister rozmawiały o wdrożeniu globalnej reformy podatkowej wypracowanej na poziomie OECD. Dwuczęściowa reforma składa się z tzw. dwóch filarów, które obejmują opodatkowanie największych i najbardziej dochodowych grup międzynarodowych, w tym spółek cyfrowych, oraz wprowadzenie globalnego minimalnego poziomu efektywnego opodatkowania. Polska silnie popiera działania na rzecz sprawiedliwego i skutecznego systemu przeciwdziałającego unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania, w tym zapewnienia sprawiedliwego opodatkowania tzw. gigantów cyfrowych.

–Porozumienie na poziomie OECD to pakiet dwóch filarów i zależy nam na tym, by reforma podatków została zrealizowana w całości – powiedziała minister Rzeczkowska.

– W pracach na poziomie UE, które ogniskują się teraz na dyrektywie w sprawie ogólnego minimalnego poziomu opodatkowania korporacji międzynarodowych. Oczekujemy gwarancji, że reforma nie zatrzyma się w pół drogi, ale że doprowadzimy do tego, by duże firmy płaciły podatki w krajach, w których następuje konsumpcja dóbr i usług. Współpraca ze stroną amerykańską jest kluczowa dla powodzenia tego procesu i całej globalnej reformy – wskazała minister finansów.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ lgs/