PKN Orlen i organizacje związkowe porozumiały się w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku, podał koncern. Porozumienie przewiduje 6,5-7% podwyżki średniego wynagrodzenia zasadniczego w spółce.

"Wspólnie ze związkami zawodowymi wypracowaliśmy satysfakcjonujące dla obu stron warunki wzrostu wynagrodzeń. Tegoroczne rozmowy były wyjątkowo trudne, tym bardziej cieszę się, że ostatecznie udało się wypracować rozwiązania korzystne dla pracowników, przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników zewnętrznych, na które nie mamy wpływu" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z porozumieniem, pracownicy PKN Orlen otrzymają podwyżki uzależnione od kategorii zaszeregowania w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w wysokości 6,5% i 7% średniego wynagrodzenia zasadniczego w PKN Orlen. Podwyżki nie obejmą kadry dyrektorskiej. Ponadto, w ramach porozumienia ustalono wypłatę dwóch nagród jednorazowych w łącznej wysokości 3 500 zł brutto oraz zasilenie karty przedpłaconej, umożliwiającej zakupy na stacjach paliw PKN Orlen kwotą 550 zł brutto, podkreślono.

Dodatkowo uzgodniono waloryzację dodatku zmianowego i dodatku dla ratowników chemicznych o średnioroczny wskaźnik inflacji w wysokości 5,1% oraz wzrost składki finansowanej przez pracodawcę w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego o 6,5%.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)