Na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka powołana została podkomisja, która ma rozpatrzyć projekty ustaw dotyczące sądów pokoju. Na czele podkomisji stanął Kazimierz Smoliński (PiS), a wiceprzewodniczącymi zostali Barbara Dolniak (KO) oraz Jacek Kurzępa (PiS).

Na wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka powołana została nadzwyczajna podkomisja, której zadaniem jest rozpatrzenie projektów ustaw dotyczących wprowadzenia w Polsce instytucji sędziów pokoju - dwóch projektów zgłoszonych przez prezydenta Andrzeja Dudę oraz trzech projektów poselskich.

W skład komisji weszło siedmioro posłów: czterech przedstawicieli klubu PiS - Kazimierz Smoliński, Jacek Kurzępa, Mariusz Gosek oraz Krzysztof Lipiec oraz po jednym przedstawicielu kubów opozycyjnych: Barbara Dolniak z KO, Anna Maria Żukowska z Lewicy oraz Krzysztof Paszyk z PSL.

We władzach podkomisji znalazł się jako przewodniczący Smoliński, a wiceprzewodniczącymi zostali Dolniak oraz Kurzępa. W głosowaniu za powołaniem komisji wzięło udział 24 posłów, 17 było za, 2 przeciw, a 5 się wstrzymało. Jej skład i władze przyjęte zostały przez aklamację.

Prace nad rozwiązaniami dotyczącymi sędziów pokoju od wiosny prowadził zespół pod kierownictwem karnisty, prof. Piotra Kruszyńskiego. Było to m.in. efektem rozmów lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza z prezydentem Andrzejem Dudą. Kwestia wprowadzenie instytucji sędziów pokoju to jedna ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15. Ostatecznie projekt podpisany przez prezydenta wpłynął do Sejmu na początku listopada.

Sąd pokoju ma działać przy miejscowym sądzie rejonowym, a jeden sędzia pokoju będzie przypadał na nie więcej niż 10 tys. mieszkańców. Według propozycji sędziowie pokoju na okres sprawowanej kadencji będą posiadali immunitet. "Sędzia pokoju nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego" - głosi projekt.

Do kompetencji sądów pokoju będzie należeć rozstrzyganie spraw o wykroczenia. Nowe sądy mają zajmować się niektórymi sprawami cywilnymi: o zawezwanie do próby ugodowej, o alimenty, o naruszenie posiadania i te rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym. Zajmą się też orzekaniem w części spraw dotyczących występków z Kodeksu karnego jak: jazda po pijanemu, wdarcie się do domu, uchylanie się od alimentów, a także kradzieże i uszkodzenie cudzego mienia, jeśli ich wartość nie przekracza 10 tys. zł.

Przedstawianie prezydentowi wniosków o powołanie sędziów pokoju, wybranych w wyborach, należałoby do Krajowej Rady Sądownictwa.

Z kolei odrębne trzy projekty poselskie o sądach pokoju, które są rozpatrywane łącznie z przedłożeniami prezydenckimi, złożyli posłowie Lewicy i PSL-Koalicji Polskiej. Wśród nich omawiany jest poselski projekt o obywatelskich sędziach handlowych zaproponowany przez posłów KO. Według projektu sędziowie ci mieliby być powołani do orzekania w sprawach gospodarczych rozpatrywanych w I instancji w sądach okręgowych, w których utworzono sądy gospodarcze.(PAP)

autor: Mikołaj Małecki