Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w środę w Warszawie z komisarzem UE ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Oliverem Varhelyim. Spotkanie było okazją do omówienia bieżących kwestii dotyczących wschodniego sąsiedztwa Unii.

Szef polskiego rządu - jak przekazano w komunikacie po spotkaniu - przekazał polskie stanowisko w sprawie sytuacji na Białorusi i Ukrainie. Poinformowano też, że tematem rozmowy była integracja państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, a także perspektywy i wyzwania w obszarze unijnej polityki sąsiedztwa oraz rozszerzenia w okresie najbliższego półrocza.

Premier Morawiecki - napisano w komunikacie - zaakcentował wysiłek reformatorski, jakiego dokonują władze ukraińskie. "Polska i Komisja Europejska są gotowe do kontynuacji wsparcia udzielanego stronie ukraińskiej w powyższym zakresie. W tym kontekście zwrócono uwagę na kluczowe znaczenie reform instytucjonalnych" - czytamy.

Przypomniano, że podczas grudniowego szczytu Unia Europejska – Partnerstwo Wschodnie uczestnicy zadeklarowali zacieśnienie współpracy we wzmacnianiu odporności, jako nadrzędny cel polityczny. "Jego realizacja odbędzie się w ramach wspólnego programu +Odbudowa, odporność i reformy+, opartego na dwóch filarach: zarządzania i inwestycji. Przywódcy państw przyjęli pakiet konkretnych priorytetów, które będą wspierane przez regionalny plan gospodarczy i inwestycyjny" - napisano w w komunikacie.

W kontekście polityki rozszerzenia Unii w komunikacie podkreślono, że Polska jest jednym z europejskich liderów w tej kwestii. "Od lat popiera integrację państw Bałkanów Zachodnich z UE i wyraża poparcie dla Planu Gospodarczego i Inwestycyjnego, który ma być wykorzystany do przeprowadzenia niezbędnych reform na Bałkanach Zachodnich. Obecnie najważniejszą kwestią w zakresie procesu rozszerzenia UE jest otwarcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną" - zaznaczono. (PAP)