Na liście z oczywistych względów nie ma „śpiulkolota”, ale też „Polskiego Ładu” – chodziło nam bowiem o hasła o wymiarze nieco bardziej globalnym. Wybór nie był prosty, bo też wiele słów do takiej listy pasuje, żeby nie wspomnieć chociażby „czipów” – w nawiązaniu do problemów z dostawami układów półprzewodnikowych – czy „NFT”, czyli niewymienialnych tokenów, cyfrowego szaleństwa, które w 2021 r. ogarnęło świat. Nie ma też hasła odnoszącego się do mieszanych odczuć po szczycie klimatycznym w Glasgow, ponieważ… zagadnienia związane z klimatem będą stanowić element każdej takiej listy przez następnych 100 lat.
AUKUS