"Nowe przepisy mają zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną, aby chronić granicę w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Poprawi się również bezpieczeństwo samych funkcjonariuszy SG, a w obszarze przygranicznym – na specjalnych zasadach – będą mogli pracować dziennikarze" - przekazała KPRM.

Jak podkreślono, "na polsko-białoruskim odcinku granicy nadal widoczna jest presja migracyjna". "Jednocześnie nasilają się incydenty, także z użyciem broni, prowokowane przez służby białoruskie. Dlatego, aby zapewnić skuteczność działań Straży Granicznej, umożliwione zostanie wprowadzenie – na czas określony – zakazu przebywania na obszarach przy linii granicy szczególnie narażonych na tego typu działania" - czytamy w komunikacie.

KPRM wskazuje, że zakaz przebywania będzie mógł zostać wprowadzony na określonym obszarze strefy nadgranicznej na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Reklama

Jak poinformowano, w rozporządzeniu określony zostanie obszar oraz czas obowiązywania zakazu. KPRM zaznaczyła, że rozwiązanie nie będzie dotyczyć m.in. mieszkańców obszaru objętego zakazem przebywania, osób wykonujących pracę zarobkową na tym obszarze, uczniów oraz osób korzystających z przejść granicznych.

"Właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej będzie mógł także zezwolić na przebywanie na obszarze objętym zakazem innych osób – w szczególności dziennikarzy" - przekazała również KPRM.

Reklama

Ponadto - jak poinformowano - zgodnie z projektem podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania będą mogły otrzymać rekompensaty za czas jego obowiązywania, a funkcjonariusze Straży Granicznej będą mogli używać plecakowych miotaczy substancji obezwładniających.

W ubiegłotygodniowej rozmowie z PAP wiceszef MSWiA Maciej Wąsik wskazywał m.in., że nowela da możliwość pracy dziennikarzom na terenach przygranicznych "w sposób uporządkowany". "Wydaje się, że jest to niezbędna droga do tego, żeby utrzymać porządek publiczny, ład i bezpieczeństwo przy granicy państwowej" - ocenił wówczas wiceszef MSWiA.

W poniedziałek Wąsik wyraził nadzieję, że Sejm na najbliższym posiedzeniu - które zaczyna się we wtorek - rozpocznie procedowanie projektu. Jeśli rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy trafi do Sejmu w poniedziałek, we wtorek będzie miał pierwsze czytanie na posiedzeniu komisji - powiedział PAP szef sejmowej komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Wiesław Szczepański. Jak dodał, w takim wypadku drugie czytanie byłoby możliwe w środę.

W poniedziałek władze poinformowały też o migrantach gromadzących się przy zamkniętym przejściu granicznym w Kuźnicy. Kilka tysięcy osób udało się na przejście pod nadzorem białoruskich służb.

Straż Graniczna odnotowała ostatniej doby 118 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Wobec 39 cudzoziemców wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 33 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią ma zostać ustawiony płot z drutem kolczastym i elektronicznymi systemami nadzoru.