"Minister Mariusz Błaszczak wyznaczył z dniem 3.11.2021 gen. bryg. Z. Brzuszko na dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód z siedzibą w Elblągu i z dniem 1.12.2021 gen. bryg. B. Rycerskiego na zastępcę szefa sztabu ds. zabezpieczenia Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód z siedzibą w Szczecinie" - poinformowało MON na Twitterze.

Dowództwo Wielonarodowej Dywizji - Północny Wschód z siedzibą w Elblągu koordynuje działania grup bojowych wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO rozmieszczonych na Litwie i w Polsce. Pozostaje w gotowości do prowadzenia działań w ramach obrony kolektywnej zgodnie z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego.

Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód w Szczecinie to najważniejsza struktura sił NATO na wschodniej flance - jest gotowy do natychmiastowego dowodzenia wojskami stacjonującymi na wschodniej flance oraz dowodzenia operacjami lądowymi NATO w rejonie Morza Bałtyckiego.

Obecnie korpus tworzony jest przez personel z ponad 20 państw. Są wśród nich trzy kraje założycielskie: Dania, Niemcy i Polska, a także: Kanada, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Turcja, Wielka Brytania i USA.