W ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” lokalne władze mogą uzyskać do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania na inwestycje. W pierwszym, pilotażowym naborze (zakończonym w połowie sierpnia) samorządy złożyły ok. 8 tys. wniosków na ponad 93 mld zł, a więc kwotę niemal pięciokrotnie większą niż dostępna pula.
Włodarze czekają na środki, ale do tego jeszcze długa droga. – Na obecnym etapie prac nie jest możliwe określenie terminu, w jakim nastąpią pierwsze wypłaty – wskazuje Centrum Informacyjne Rządu (CIR).