Kwestiom m.in. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz problemów związanych z prawami człowieka poświęcona była poniedziałkowa rozmowa wiceszefowej Komisji Europejskiej Very Jourovej z rzecznikiem praw obywatelskich Marcinem Wiąckiem - poinformowało Biuro RPO.

"Spotkanie pani komisarz z nowym RPO odbyło się na jej prośbę. Biuro RPO było pierwszym urzędem odwiedzonym przez nią w Warszawie" - przekazano w informacji po tym spotkaniu na stronie Biura Rzecznika.

Jak przekazano, podczas poniedziałkowej rozmowy poruszono sprawę kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej. "Marcin Wiącek przedstawił pani komisarz ustalenia RPO w tej sprawie. Vera Jourova podkreśliła, że ufa, iż polski rząd będzie wykonywał postanowienia Konwencji Genewskiej" - zaznaczono.

Jak zaznaczyło Biuro RPO - w wypowiedzi dla mediów po spotkaniu - Jourova podkreśliła, że "rozmowy dotyczyły przede wszystkim tego, jak Komisja Europejska może pomóc polskim obywatelom w kwestii praw człowieka".

Komisarz zaznaczyła także, że "jest jeszcze za wcześnie na ocenę odpowiedzi polskiego rządu ws. wykonania wyroku TSUE dotyczącego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego".

Jourova mówiła też, że "niepokoi się sprawą wtorkowej rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym ws. wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym, o co wniósł premier - kwestia prymatu prawa Unii jest bowiem podstawową sprawą dla wspólnoty europejskiej".

Po spotkaniu z Jourovą Wiącek poinformował z kolei dziennikarzy, że rozmowa dotyczyła również kilku płaszczyzn współpracy miedzy Biurem RPO a Komisją Europejskiej i innymi organami UE. "Była mowa o najważniejszych problemach, które są związane z prawami człowieka i są w polu zainteresowania UE; kwestia orzeczeń TSUE dotyczących władzy sądowniczej także do nich należy" - zaznaczył.

Jak poinformowano ze strony Rzecznika w spotkaniu uczestniczyli także: zastępczyni RPO Hanna Machińska i dyrektor zespołu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego Biura RPO Mirosław Wróblewski.

Wcześniej rzecznik rządu Piotr Müller informował PAP, że z wiceszefową Komisji Europejskiej w poniedziałek po południu spotka się premier Mateusz Morawiecki. Według informacji PAP, Jourova zabiegała od dłuższego czasu o spotkanie z premierem Morawieckim wieloma kanałami. "Premier zdecydował się, na krótkie spotkanie w sprawach bieżących z komisarz Jourovą przy okazji jej wizyty w Polsce, która odbywa się z jej inicjatywy" - przekazało źródło zbliżone do rządu.

Jak poinformowano na stronie RPO komisarz Jourova ma wziąć ponadto udział w wydarzeniach upamiętniających 41. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych oraz w uroczystości na Westerplatte z okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

We wtorek w południe w TK jest przewidziana rozprawa w pełnym składzie dotycząca wniosku premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym zapisanej w Traktacie o UE. Wniosek premiera został sformułowany po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z początku marca odnoszącego się do możliwości kontroli przez sądy prawidłowości procesu powołania sędziego.

W połowie lipca TSUE orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. TSUE zobowiązał też Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, powołanej do prowadzenia postępowań o charakterze dyscyplinarnym wobec sędziów, prokuratorów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych na mocy zmian w ustawie o SN z 2017 r. W lipcu Trybunał Konstytucyjny orzekł z kolei, że przepis Traktatu o UE, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z polską konstytucją.