Ewakuacja personelu, żołnierzy i Afgańczyków współpracujących z polskim kontyngentem została zakończona. W piątek na wojskowym lotnisku w Warszawie wylądowały ostatnie dwa samoloty Hercules z żołnierzami pełniącymi misję pod Hindukuszem. Wcześniej w ramach ponad 40 zorganizowanych lotów do Polski trafiło łącznie 937 Afgańczyków. Teraz znajdują się oni pod opieką Urzędu ds. Cudzoziemców.
„Przebywają w ośrodkach dla cudzoziemców i placówkach wojewodów wyznaczonych do odbycia kwarantanny” – informuje MSWiA. „Cudzoziemcom zapewniono zakwaterowanie, wyżywienie, środki higieny osobistej, pomoc medyczną, psychologiczną oraz rzeczową. Rozpoczęła się już procedura przyjmowania od ewakuowanych obywateli Afganistanu wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Realizowane będą również działania ułatwiające ich integrację. Postępowania uchodźcze dla osób przybywających z Afganistanu będą traktowane priorytetowo, tak by decyzje były wydawane najszybciej, jak to będzie możliwe” – zapewnia resort.