Jak podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową w I kw. 2021 r. kontroli w zakresie wyrobów zawierających lotne związki organiczne (LZO) przebadano 63 przedsiębiorców, w tym: 33 sklepy detaliczne, 22 hurtownie i 8 dużych sieci handlowych.

Nieprawidłowości wykryto u 7 przedsiębiorców: w 3 sklepach detalicznych, 2 hurtowniach i 2 dużych sieciach handlowych.

W ramach kontroli Inspekcji Handlowej sprawdzono łącznie 229 partii produktów, w tym 228 w zakresie prawidłowości oznakowania, a 30 zbadano laboratoryjnie - podał UOKiK.

Reklama

W zakresie oznakowania zakwestionowano 8 partii (3,5 proc. badanych), ze względu na rozbieżności między zawartością LZO podaną w karcie technicznej, a ilością podaną w deklaracji na opakowaniu, podanie błędnej podkategorii produktu i niezgodne z wymaganiami informacje o zawartości LZO w produkcie gotowym do użytku, a także zastosowanie skrótu w języku angielskim (VOC), podczas gdy na etykietach produktów umieszcza się skrót w języku polskim (LZO) - napisano w komunikacie.

W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano dwie partie wyrobów: to "Pullex Color" - lazura kryjąca do drewna, w której badania wykazały, iż zawartość LZO w wyrobie w stanie gotowym do użycia wynosi 398 g/l, co spełnia wymogi rozporządzenia, jednak nie jest zgodne z deklaracją producenta na opakowaniu, a także emalia super trwała "Altax" czarny mat do malowania wszystkich powierzchni. W przypadku tego produktu badania wykazały, że zawartość LZO w wyrobie w stanie gotowym do użycia wynosi 467,2 g/l, zamiast zgodnie z rozporządzeniem LZO i deklaracją na opakowaniu 300 g/l - poinformował UOKiK.

Reklama

Inspekcja Handlowa przeprowadziła również kontrolę w zakresie zawartości niektórych substancji chemicznych (toluenu i chloroformu) w klejach.

Jak podano w komunikacie UOKiK-u, kontrolą objęto 30 przedsiębiorców, w tym 22 sklepy detaliczne i 8 hurtowni. Nieprawidłowości stwierdzono u 7 przedsiębiorców: w 6 sklepach detalicznych i 1 hurtowni.

Badaniami Inspekcja Handlowa objęła 30 partii klejów przeznaczonych do powszechnego stosowania, tj. klejów szybkoschnących, cyjanoakrylowych typu kropelka, super glue, przeznaczonych do naprawy obuwia, dętek rowerowych, a także kleje typu butapren przeznaczone do użytku domowego, kleje uniwersalne do klejenia gumy i tworzyw przeznaczone do użytku domowego. Zakwestionowano 7 partii klejów, czyli 23,3 proc. ogółu badanych produktów.

Z uwagi na przekroczoną dopuszczalną zawartość chloroformu zakwestionowano błyskawicznie łączący klej CYJANOPAN M, super klej TO-465 "Toma", klej Ultra Fast Glue Instant Dry Transparent i klej DRAGON Ultra Fast Glue Instant Dry Transparent.

Z uwagi na przekroczoną dopuszczalną zawartość toluenu z kolei zakwestionowano klej BUTAPREN, BAR zestaw naprawczy REPAIR KIT, a także klej przezroczysty poliuretanowy SZEWSKI.

UOKiK poinformował, iż w związku z ustaleniami kontroli wydano 4 decyzje zakazujące przedsiębiorcom dalszego przekazywania wyrobów. 3 przedsiębiorców podjęło dobrowolne działania polegające na wycofaniu kwestionowanych klejów z obrotu, skierowano również 2 wystąpienia pokontrolne, a informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach przekazano do właściwych miejscowo organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.