Czarnek w środę odpowiadając na pytania o planowaną reformę oświaty, wskazał, że projekt ustawy, który "daje kuratorom narzędzia do realnego nadzoru pedagogicznego", obecnie jest konsultowany i będzie procedowany w Sejmie, a termin jego uchwalenia zależy od prac legislacyjnych.

Mówiąc o zmianach związanych ze statusem prawnym nauczycieli, wskazał, że ta kwestia musi być wypracowana "w konsensusie i dialogu ze związkami nauczycielskimi i samorządowcami".

"Ja słyszę raz po raz od związków zawodowych, że nie chcą rozmawiać. Apeluję do związków zawodowych: są od tego, żeby reprezentować nauczycieli. My chcemy rozmawiać, mamy konkretne projekty (…), tylko żeby rozmawiać, musi być wola również z drugiej strony. Jeśli nie, to będziemy reformować bez związków zawodowych, ale szkoda, bo chcemy wszystko w konsensusie i w rozmowach wypracować" - powiedział.

"Rozmowy nie są łatwe, natomiast chcemy zdecydowanie uatrakcyjnić zawód nauczyciela, tego chcą nauczyciele. Dziwię się, że niektóre związki zawodowe zawieszają swój udział w rozmowach, odstępują od rozmów. Nie wiem, dlaczego" - dodał.