Wracam do pracy, która jest celem mojego życia, moją misją i pasją. I to jest w tym momencie dla mnie najważniejsze - powiedziała we wtorek sędzia Beata Morawiec, komentując decyzję Izby Dyscyplinarnej SN, która prawomocnie odmówiła uchylenia jej immunitetu.

W poniedziałek wieczorem Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego prawomocnie odmówiła uchylenia immunitetu sędzi Morawiec, byłej prezes Sądu Okręgowego w Krakowie i prezes Stowarzyszenia Sędziów "Themis". Uchylenia immunitetu i odsunięcia jej od orzekania domagała się Prokuratura Krajowa, która chciała przedstawić sędzi zarzuty m.in. przywłaszczenia środków publicznych i nadużycia uprawnień.

Morawiec, podczas wtorkowej konferencji prasowej w Krakowie, podziękowała wszystkim, którzy wspierali ją w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy nie orzekała w macierzystym sądzie. "Nie ustali w wierze, że przedstawiane mi zarzuty są wymyślone, fałszywe i zmierzają jedynie do zastraszenia mnie oraz zmrożenia całego środowiska sędziowskiego" - wskazała.

"Wracam do pracy, która jest celem mojego życia, moją misją i pasją. I to jest w tym momencie dla mnie najważniejsze" - zadeklarowała sędzia. Oceniła jednak, że zakończenie jej sprawy "to nie jest koniec tego wszystkiego, co się dzieje", przywołując sprawy sędziów Igora Tuleyi i Pawła Juszczyszyna, którzy "zostali w postępowaniu dyscyplinarnym i postępowaniu immunitetowym pozbawieni możliwości orzekania za prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych".

"Dlatego nie ma wątpliwości, że wszyscy sędziowie dalej będą stać na straży praworządności, a ja wraz z nimi będę broniła obywateli przed autorytarnym państwem, które pozbawia ich praw obywatelskich" - zapewniła prezes "Themis".

Ponadto Morawiec podkreśliła, że stawiła się we wtorek do pracy, jednak do momentu spotkania z dziennikarzami nie rozmawiała jeszcze z prezesem swojego sądu. "Nie wiem, jaką decyzję podejmą władze Sądu Okręgowego (w Krakowie). Pozbawiono mnie możliwości orzekania bezpośrednio po wydaniu orzeczenia przez pierwszą instancję Izby Dyscyplinarnej, teraz powinno natychmiast stać się to samo, tylko w drugą stronę. Natomiast możemy liczyć się z tym, że prezes będzie oczekiwał na doręczenie mu uchwały Izby Dyscyplinarnej, ale to już nie moja decyzja" - podkreśliła.

Morawiec przypomniała także, że o "czynnościach podejmowanych przez prokuratora" dowiadywała się z "konkretnych mediów". W jej ocenie "nie ma wątpliwości, że wiadomości w tym względzie nie mogły być uzyskane inaczej niż poprzez przecieki z prokuratury, czy też celowe działanie prokuratury".

Jeden z obrońców Morawiec, sędzia Maciej Czajka podkreślił, że zmienia się jej "sytuacja faktyczna". "Będzie teraz dopuszczona do pracy, natomiast z całą stanowczością stwierdzamy, że sytuacja prawna pani sędzi się nie zmieniła, ponieważ nigdy nie została skutecznie pozbawiona immunitetu" - wskazał.

Jak ocenił Czajka, "Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, i wydanie jednej decyzji, która jest prawidłowa, nie powoduje, że nabyła walor niezależności". "W dzisiejszych czasach niestety brak niezależności Izby Dyscyplinarnej każe nam zastanawiać się, co było powodem tej decyzji. Natomiast oczywiście cieszymy się, że pani sędzia wraca do pracy, chociaż - jako sędziowie i obywatele - w tych okolicznościach, w których miało to miejsce, nadal nie możemy spać spokojnie" - podkreślił.

Zdaniem Czajki poniedziałkowe ogłoszenie decyzji ws. Morawiec odbyło się warunkach "skandalicznych". "Jako obrońcy nie zostaliśmy poinformowani o godzinie ogłoszenia. Kazano nam czekać w +nieskończoność+ pod salą, bo nie wiedzieliśmy, kiedy taka decyzja zostanie ogłoszona. W związku z tym zdecydowaliśmy się - ponieważ nie mamy takiego obowiązku - że nasza obecność jest tam zbędna" - dodał.

Ponadto obrońca sędzi wskazał, że w razie konieczności podejmie ona walkę o swoje dobre imię. "W związku z czym serdecznie apeluję, aby zaprzestać wiązania pani sędzi Morawiec z zarzutami, które są stawiane niektórym pracownikom czy sędziom Sądu Apelacyjnego w Krakowie; to spotka się ze zdecydowaną reakcją" - zadeklarował Czajka.

Uchylenia immunitetu byłej prezes Sądu Okręgowego w Krakowie i prezes Stowarzyszenia Sędziów "Themis" chciała Prokuratura Krajowa. Prokuratorzy zamierzali postawić sędzi Morawiec zarzuty przywłaszczenia środków publicznych, działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nadużycia uprawnień i przyjęcia korzyści majątkowej.

Według prokuratury, sędzia miała przyjąć wynagrodzenie za pracę na rzecz krakowskiego sądu apelacyjnego, której nie wykonała i nie miała wykonać. Z kolei zarzuty naruszenia uprawnień jako funkcjonariusza publicznego i przyjęcia korzyści majątkowej prokuratura chce jej przedstawić w związku z wyrokiem wydanym przez skład orzekający pod przewodnictwem sędzi, korzystnym dla Marka B. oskarżonego o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu swojej żony.

Sędzia Morawiec nie zgadza się z tymi zarzutami. Jej zdaniem są one "całkowicie bzdurne i wyssane z palca". "Nie mam sobie nic do zarzucenia i uważam, że te ataki są elementem gry politycznej" - mówiła w rozmowie z PAP.

W konsekwencji prokuratura skierowała do Izby Dyscyplinarnej wniosek o uchylenie immunitetu Morawiec. W październiku ub.r. izba ta nieprawomocnie uchyliła sędzi immunitet, postanowiła też o zawieszeniu jej w czynnościach służbowych i obniżeniu jej wynagrodzenia o 50 proc. Morawiec złożyła zażalenie na tę decyzję. W poniedziałek Izba Dyscyplinarna zdecydowała o zmianie tej uchwały i ostatecznie odmówiła zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej krakowskiej sędzi.